"หมอประกิต"ขอรัฐบาลไทย อย่าหวั่นไหวถอนฟ้องคดีบุหรี่แจ้งราคาเท็จ

วันที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 11:45 น.
"หมอประกิต"ขอรัฐบาลไทย อย่าหวั่นไหวถอนฟ้องคดีบุหรี่แจ้งราคาเท็จ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอรัฐบาลไทย อย่าหวั่นไหว กรณีฟิลิปปินส์ ประกาศอาจตอบโต้ทางการค้าประเทศไทย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึง กรณีที่มีข่าวว่าประเทศฟิลิปปินส์ ประกาศจะลดสิทธิพิเศษทางการค้าต่อประเทศไทย เพื่อตอบโต้ไทยที่ไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินขององค์การการค้าโลก ( WTO) ในคดีที่ไทยถูกกล่าวหาว่าประเมินภาษีนำเข้าบุหรี่ของ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) จำกัด เกินกว่าความจริง ทำให้บริษัทดังกล่าวต้องเสียภาษีเกินกว่าที่ควรจะเป็น

ทั้งนี้บริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ มีการลงทุนสร้างโรงงานผลิตบุหรี่ขนาดใหญ่ในฟิลิปปินส์ เพื่อส่งออกไปขายให้แก่ประเทศในอาเซียน และภูมิภาคอื่น แต่เนื่องจากบริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ เป็นบริษัทเอกชนไม่สามารถฟ้องต่อ WTO ได้ จึงต้องอาศัยรัฐบาลฟิลิปปินส์เป็นผู้ฟ้องต่อ WTO แทน

ศ.นพ.ประกิต กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลเหตุของเรื่องนี้ คือ ขณะนี้มีคดีที่ค้างคาอยู่ในศาลไทย กรณีที่ดีเอสไอฟ้องศาลกล่าวหาบริษัทบุหรี่เดียวกัน ที่แจ้งราคานำเข้าบุหรี่มายังประเทศไทยจากฟิลิปปินส์ต่ำกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ เคยพยายามยื่นข้อเสนอแบบ “ยื่นหมูยื่นแมว” โดยขอให้ทางการไทยถอนคดีที่อยู่ในศาลไทย แลกกับให้ทางการฟิลิปปินส์ถอนคดีที่ฟ้องไทยต่อ WTO

จากกรณีดังกล่าวเมื่อรัฐบาลไทยไม่ถอนฟ้องคดีในไทยตามคำเรียกร้องของบริษัทบุหรี่ เพราะไม่อยากแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมที่คดียังอยู่ในศาล บริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ จึงอาศัยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศฟิลิปปินส์ ออกข่าวเรียกร้องประเทศไทยเป็นระยะ ๆ ให้ทางการไทยยอมเจรจาถอนฟ้องคดีในศาลไทย

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าว ยังมีข้อพิจารณาอยู่หลายประเด็น โดยเฉพาะไม่เคยมีกรณีที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ตอบโต้ทางการค้าอีกประเทศหนึ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี่ หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ของไทย จึงต้องพิจารณาข้อเรียกร้องจากฟิลิปปินส์ด้วยความรอบคอบ ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมเป็นที่ตั้ง โดยไม่ต้องหวั่นไหวต่ออิทธิพลของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ