กรุงเทพโพลล์เผย คนหลงเชื่อธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เพราะความโลภ

วันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 07:11 น.
กรุงเทพโพลล์เผย คนหลงเชื่อธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เพราะความโลภ
กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ “ถอดบทเรียน แชร์ลูกโซ่ คนไทยได้รับบทเรียนอะไร” คนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อเพราะความโลภ และอยากได้ผลตอบแทนสูง

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ถอดบทเรียน แชร์ลูกโซ่ คนไทยได้รับบทเรียนอะไร”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,197 คน พบว่า รูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 95.9 รู้จักและเคยทราบคือ แชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับการลงทุน น้ำมันทองคำ สกุลเงินต่างประเทศรองลงมาร้อยละ 52.9 คือ แชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับธุรกิจขายตรง และร้อยละ 50.0 คือ แชร์ลูกโซ่ออนไลน์

ส่วนความเห็นต่อปัจจัยที่แชร์ลูกโซ่สามารถจูงใจคนให้หลงเชื่อ นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.7 ระบุว่า คนมีความโลภเป็นจุดอ่อนรองลงมาร้อยละ 28.6 ระบุว่าได้รับผลตอบแทนสูงมากกว่าปกติ / สูงกว่าทำธุรกิจอื่นๆ และร้อยละ 10.3 คนอยากหารายได้เพิ่มที่รวดเร็ว/เห็นผลเร็ว

เมื่อถามว่า “จากกรณีแชร์ลูกโซ่สะท้อนหรือให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย” ประชาชนร้อยละ 40.7 ระบุว่า มีคนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อเพียงเพราะอยากได้รับผลตอบแทนสูงรองลงมาร้อยละ 21.0 ระบุว่าสังคมขาดการให้ความรู้/ เท่าทัน ต่อกระบวนการลงทุน และร้อยละ 17.1 ระบุว่ารายได้ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ต้องการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ส่วนวิธีป้องกันตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อในวงจรธุรกิจแชร์ลูกโซ่ นั้น ประชาชนร้อยละ 39.8 ระบุว่า ให้ปฏิเสธทันทีเมื่อมีคนเข้ามาคุยและเชิญชวนร่วมทำธุรกิจประเภทนี้รองลงมาร้อยละ 33.5 ระบุว่า ให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ และร้อยละ 14.9 ระบุว่า ต้องหาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาคนรอบข้าง ก่อนตัดสินใจ

ที่มา http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/doc/poll907.pdf

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต