ป.ป.ส.ส่งกัญชาให้ม.ขอนแก่น วิจัยในสัตว์ทดลอง สกัดทางการแพทย์

วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 21:20 น.
ป.ป.ส.ส่งกัญชาให้ม.ขอนแก่น วิจัยในสัตว์ทดลอง สกัดทางการแพทย์
ป.ป.ส.ส่งกัญชาของกลางอีก 300 กก.ให้คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ใช้วิจัยคลินิกในสัตว์ทดลอง -สกัดทางการแพทย์

นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ได้ส่งกัญชาของกลาง 300 กิโลกรัม ให้กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบซึ่งกัญชาดังกล่าวจะนำไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกในสัตว์ ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ทั้งนี้กัญชาของกลางที่ใช้ส่งมอบนั้นผลการตรวจพิสูจน์ไม่พบการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก (แคดเมียม) เกินมาตรฐาน แต่พบมีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เกินค่าที่กำหนด

นายวิชัย กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ป.ป.ส. ได้สนับสนุนกัญชาของกลางที่ได้รับ การอนุญาตครอบครองฯ กว่า 2,161 กิโลกรัม ซึ่งคาดว่าจะสามารถต่อยอดการวิจัยการพัฒนาทางการแพทย์ รวมถึงการผลิตเป็นยาตำรับพื้นบ้าน และน้ำมันกัญชาสำหรับผู้ป่วย ได้มากกว่า 800,000 ขวด และยังคงให้การสนับสนุนกัญชาของกลางให้กับหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ยื่นความความประสงค์ ภายใน 24 พ.ย 62 หากพ้นกำหนดเวลา ป.ป.ส. จะต้องทำตามขั้นตอนในการทำลายของกลางต่อไป

ภาพประกอบเนื้อหาข่าว