ลาวแผ่นดินไหวขนาด 5.9 - 9 จังหวัดเหนือ อีสานรับรู้แรงสั่นสะเทือน

  • วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 06:39 น.

ลาวแผ่นดินไหวขนาด 5.9 - 9 จังหวัดเหนือ อีสานรับรู้แรงสั่นสะเทือน

เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ในลาว ห่าง จ.น่าน 19 กม. รู้สึกสั่นไหว ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ อีสาน และยังมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกหลายครั้ง

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. เวลา 04.03 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลาง อยู่บริเวณ ประเทศลาว ที่ละติจูด 19.42 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.33 องศาตะวันออก ขนาด 5.9 ความลึก 5 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 19 กิโลเมตร รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ. น่าน จ.แพร่ จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.เลย จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานีและยังมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกหลายครั้ง

ข่าวอื่นๆ