จิตอาสาพร้อมใจเติมจุลินทรีย์แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียรอบเรือนจำลาดยาว

วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 18:02 น.
จิตอาสาพร้อมใจเติมจุลินทรีย์แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียรอบเรือนจำลาดยาว
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ปล่อยแถวจิตอาสาร่วมกันเติมจุลินทรีย์แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียรอบเรือนจำลาดยาว

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่บึงรับน้ำ (แก้มลิง) รอบเรือนจำและทัณฑสถานลาดยาว พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานปล่อยขบวนแถว และรับมอบจุลินทรีย์ เกรด A จากผู้แทนจิตอาสาเพื่อน้ำใส เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียบึงรับน้ำ (แก้มลิง) รอบเรือนจำและทัณฑสถานกลุ่มลาดยาว โดยมี นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม ตัวแทนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานกลุ่มลาดยาว เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ นำรถสูบน้ำผสมจุลินทรีย์ มาเติมบึงรับน้ำ ประกอบด้วย รถสูบน้ำ จาก พัน.ร.มทบ.11 กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และผู้สนับสนุนอื่น ๆ อาทิ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นต้น