กทม.เสนอมาตรการ 12 ข้อแก้รถติดจากการสร้างรถไฟฟ้า

วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 16:20 น.
กทม.เสนอมาตรการ 12 ข้อแก้รถติดจากการสร้างรถไฟฟ้า
สำนักการโยธา กทม. เสนอมาตรการ 12 ข้อแก้ปัญหาจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า เตรียมย้ายแบริเออร์ เพิ่มช่องจราจร เชื่อบรรเทารถติดได้ 30%

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจราจรจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมี ผู้บริหารกทม. ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตและหัวหน้าฝ่ายโยธาในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บชน.) กองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ในที่ประชุมสำนักการโยธา เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1.ปัญหาการวางแนวแบริเออร์ ที่คดเคี้ยวไม่ตรงทำให้การขับขี่รถยนต์เคลื่อนตัวช้า สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแนว แบริเออร์ เสนอควรจัดวางแนว แบริเออร์ ให้ตรงตามแนวเส้นทางจราจร ไม่ให้คดเคี้ยว บิดเอียง เพื่อที่รถจะได้ทำความเร็วเพิ่มขึ้น

2. ปัญหาช่องทางกลับรถ (U-Turn) คับแคบ ทำให้รถยนต์ที่จะเลี้ยว-กลับรถ ติดสะสม และเคลื่อนตัวช้ามาก แนวทางการแก้ไข เสนอควรจะเปิดช่อง U-Turn ให้กว้างเต็มช่องเสาและตอม่อเพื่อจะทำให้รถยนต์กลับรถได้สะดวกมากขึ้นพร้อมกัน

3. ปัญหากองดิน เศษหิน เศษปูน ในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ได้ขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง แนวทางการแก้ไขเสนอให้ขนย้าย กองดิน เศษหิน เศษปูน ทราย ออกจากพื้นที่ก่อสร้างในทันที

4. ปัญหาผิวช่องทางจราจร ชำรุด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างขับขี่ และทำให้รถเคลื่อนตัวช้าลง แนวทางการแก้ไข เสนอเร่งแก้ไขผิวจราจรให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ใช้งานชั่วคราวและเกิดความคล่องตัวและการขับขี่ปลอดภัย

5. ปัญหาแนวก่อสร้างที่เสร็จแล้วหรือยังไม่เริ่มก่อสร้าง แต่ได้วางแผง แบริเออร์ ปิดช่องทางจราจร แนวทางการแก้ไข เสนอให้มีการเปิดช่องทางจราจร บางส่วนเป็นการชั่วคราว ในช่วงที่ยังไม่ก่อสร้าง

6. ปัญหาช่วงขึ้นลงที่คอสะพานข้ามแยกมีลักษณะเป็นคอขวดเกือบทุกจุด แนวทางการแก้ไข เสนอให้เร่งก่อสร้างงานฐานรากเร็วขึ้น เพื่อที่จะแก้ปัญหาคอขวดที่สะพาน

7.ปัญหา รถบรรทุก เครื่องจักร สัมภาระที่ไม่จำเป็น ในพื้นที่ก่อสร้าง กีดขวางช่องทางจราจร แนวทางการแก้ไข เสนอจัดระเบียบ รถบรรทุก เครื่องจักร และสัมภาระในพื้นที่

8. ปัญหาแนวก่อสร้างที่ฐานล่าง ตอม่อ เสาสะพานที่แล้วเสร็จ แต่ยังปิดช่องทางจราจร แนวทางการแก้ไข เสนอปรับผิวจราจรบางส่วนที่พอใช้ให้เป็นช่องจราจรชั่วคราวเพิ่มขึ้น

9. ปัญหาพื้นที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง หรือพักการก่อสร้างชั่วคราว แต่ปิดช่องทางจราจร แนวทางการแก้ไข เสนอปรับพื้นที่ และเปิดช่องจราจร เป็นครั้งคราวในพื้นที่ยังไม่เร่งก่อสร้าง

10.ปัญหาการเปิดแนว แบริเออร์ แล้วไม่ได้ทำการปิดให้เรียบร้อยทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าใจผิดว่าสามารถเข้าไปใช้งานได้ แนวทางการแก้ไข เสนอบริเวณที่เป็นเขตก่อสร้างให้ทำการปิดกั้นให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย

11. ปัญหาไม่มีไฟฟ้าชั่วคราวและไฟฉุกเฉินตามแนวก่อสร้าง แนวทางการแก้ไข เสนอติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว และไฟฉุกเฉินตามแนวการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็น

12. ปัญหากองวัสดุตั้งวางเต็มพื้นที่ทางเท้าและไม่มีการปิดกันพื้นที่อาจทำให้ผู้ใช้ทางเท้าใช้พื้นที่ถนนในการสัญจรได้รับอันตราย แนวทางการแก้ไข เสนอปิดกั้นพื้นที่และจัดทำทางสัญจรให้กับประชาชน

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ปัจจุบันในพื้นที่กทม. มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า จำนวน 6 สาย ทำให้การจราจรติดขัดและส่งผลกระทบต่อประชาชน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว วันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) กองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

จากการหารือที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ รฟม. พร้อมดำเนินการปรับการตั้งวางแนว แบริเออร์ โดยจะใช้ผิวการจราจรให้น้อยที่สุด และกรณีที่ผู้รับเหมาใช้พื้นที่ก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืนแล้วในช่วงเวลาเช้าไม่เคลื่อนย้าย แบริเออร์ เพื่อคืนผิวการจราจร จะดำเนินการตรวจสอบ หากพบจะลงโทษผู้รับเหมาโดยสั่งหยุดการก่อสร้างทันที

สำหรับจุดกลับรถปกติไม่มีเนื่องจากเป็นการตัดกระแสรถ ซึ่งบชน. รับไปพิจารณาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้กลับรถได้ เป็นต้น โดยในส่วนของกทม.ได้กำชับสำนักการโยธากวดขันการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า จัดเจ้าหน้าที่เขตและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการร่วมดำเนินการเคลื่อนย้าย แบริเออร์ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนผิวจราจรและลดปัญหาการจราจรติดขัด อย่างไรก็ตามเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรได้ 30%

ด้านนายระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า หลังจากแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนประสบผลสำเร็จแล้ว จึงได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาการจราจรโดยใช้พระราม2 โมเดล เสนอต่อผู้ว่าฯกทม. ทำให้ผู้ว่าฯกทม. เชิญประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพฯ เพราะเป็นปัญหาที่กระทบต่อประชาชนโดยตรงและต้องได้รับการแก้ไขทันที

เบื้องต้นได้เสนอให้มีการวางแบริเออร์ให้เป็นแนวเดียวกัน เพื่อให้การเดินรถไม่สะดุด รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้รถสามารถวิ่งได้ รวมทั้งคืนพื้นที่ผิวจราจรชั่วคราว ในบริเวณที่การก่อสร้างโครงสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ให้เร่งรัดการก่อสร้างรากฐานตลอดแนว ตลอดจนบริเวณคอขวด เช่น ตอม่อ เสา เป็นต้น เพื่อที่จะคืนพื้นที่ผิวจราจรชั่วคราวด้วย ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพื้นผิวจราจร ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวกและราบรื่น

อย่างไรก็ตามหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเดินหน้าตามแนวทางดังกล่าว เชื่อว่าจะบรรเทาปัญหาการจราจรได้ และจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ภายใน 3 วัน