คอร์ทมาแชลรายงานเลขาฯศาลยุติธรรมปมยิงหน้าบัลลังก์ เสนอก.ต.18พ.ย.62

วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 18:24 น.
คอร์ทมาแชลรายงานเลขาฯศาลยุติธรรมปมยิงหน้าบัลลังก์ เสนอก.ต.18พ.ย.62
เลขาฯ ศาลยุติธรรมเผยคอร์ทมาแชลลงพื้นที่สอบเท็จจริงคดียิงกันศาลจันทบุรีแล้ว รอเสนอ ก.ต.18 พ.ย.62 ย้ำศาลมุ่งพัฒนาคุณภาพ หลังได้คะแนน AA ประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส ต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโปร่งใส-เป็นธรรม-เสมอภาค

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจศาล หรือคอร์ทมาแชล (Court Marshal) ลงพื้นที่ศาลจังหวัดจันทบุรี เพื่อประมวลข้อเท็จจริงเหตุการณ์ยิงกันในศาลเมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 ว่า วันนี้ได้รับรายงานจากการลงพื้นที่ของเจ้าพนักงานตำรวจศาลหรือคอร์ทมาแชลแล้ว ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับรายงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ สำหรับรายละเอียดการประมวลเหตุการณ์และข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรต้องรอให้เสนอต่อที่ประชุม ก.ต.ก่อน

เมื่อถามถึง กรณีเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงาน ได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยส่วนกลุ่มองค์กรศาล (สำนักงาน) สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ผลการประเมินสูงสุดในกลุ่มเดียวกันมี 3 หน่วยงาน คือ ระดับ AA 97.03 คะแนน

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ผลการประเมิน มาจากความมุ่นมั่น ทุ่มเทในการทำงานของบุคลากรของสำนักงานศาลยุติธรรมทุกคน ซึ่งพวกเราจะพยายามรักษามาตรฐานที่ดีเช่นนี้ไว้ให้ได้ ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก

“สำนักงานศาลยุติธรรม นอกจากจะมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ ที่คำนึงถึงคุณธรรมและความโปร่งใสอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค” เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าว