สมาคมโรงแรมไทยบุกหารือมหาดไทยแก้ปัญหาที่พักประเภท AirBNB

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 22:16 น.
สมาคมโรงแรมไทยบุกหารือมหาดไทยแก้ปัญหาที่พักประเภท AirBNB
สมาคมโรงแรมไทยจับเข่าหารือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พักประเภท AirBNB พร้อมเสนอ 3 แนวทางแก้ปัญหาระยะยาว

นายศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย นำคณะผู้บริหารสมาคมฯเข้าพบนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักประเภท AirBNB ณ กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ นายชัยรินทร์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 ชี้แจง ว่าได้คุยกับสมาคมฯ แล้วในเรื่องการแก้ไขกฎหมายโรงแรม ส่วนรายละเอียดจะนำไปคุยร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบายเรื่องการแก้กฎหมายใช้เวลานาน แต่แก้กฎกระทรวงจะทำได้เร็ว

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯเสนอแนวคิดว่า 1. ควรแก้กฎหมายในเรื่องการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องแจ้งเลขที่ใบอนุญาต 2. เรื่อง AirBNB ให้ออกกฎกระทรวงควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย 3. เรื่องการจับกุมโรงแรมที่ผิดกฎหมาย แต่ไม่ได้กล่าวโทษตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายควบคุมอาคารที่สามารถสั่งปิดอาคารที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้ผู้กระทำผิดไม่หลาบจำ ซึ่งทางมหาดไทยไม่ขัดข้องที่จะแจ้งนายอำเภอ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากจะรับข้อเสนอของสมาคมฯ แล้ว ยังได้ขอให้สมาคมโรงแรมไทยร่วมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะทำโรงแรมต้องเข้าใจขั้นตอนการทำโรงแรม เพราะการให้ท้องถิ่นให้คำปรึกษามักจะให้ก่อสร้างที่พักอาศัยรวมและไปขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต