อ.ธรณ์ ชี้ภัยของ "กระทง" แต่ละชนิด แนะใช้น้ำแข็ง-ดอกไม้ดีสุด

วันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 13:36 น.
อ.ธรณ์ ชี้ภัยของ "กระทง" แต่ละชนิด แนะใช้น้ำแข็ง-ดอกไม้ดีสุด
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อธิบายถึงผลกระทบของกระทงแต่ละรูปแบบ แนะใช้กระทงน้ำแข็ง-ดอกไม้ หรือครอบครัวละ 1 กระทง

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และรองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายถึงผลกระทบของกระทงในแต่ละรูปแบบ ที่ส่งผลและไม่ส่งผลต่อระบบนิเวศรวมถึงสัตว์น้ำ

ผศ.ดร.ธรณ์ ระบุว่า เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหากคนไทยลอยกระทงอย่างไม่เข้าใจ และไม่รับผิดชอบต่อพระแม่คงคา โดยใช้มาเรียมเป็นผู้รับกรรม

1.กระทงครอบหัว : กระทงบางชนิดแม้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ แต่ถ้ามีจำนวนมากและไม่ได้เก็บให้หมด อาจตกค้างหลุดลอดลงทะเล และอยู่ในทะเล 2-3 สัปดาห์

เพราะฉะนั้น ลดจำนวนกระทง เช่น 1 ครอบครัว/1 กระทง พยายามเก็บและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

2.เหรียญในปาก : เป็นตัวแทนของวัสดุแปลกปลอมย่อยสลายไม่ได้ เช่น โฟม เหรียญ เศษพลาสติก ฯลฯ เมื่อลงไปตกค้างอยู่ในธรรมชาติ มีโอกาสที่สัตว์ทะเลจะกินเข้าไปสูง

ฉะนั้น ควรหลีกเลี่ยงการลอยกระทงทุกแบบที่มีวัสดุไม่ย่อยสลายในธรรมชาติอยู่ในนั้น เช่น กระทงโฟม และไม่ควรใส่วัสดุไม่ย่อยสลายลงไปในกระทง

หรือเลือกกระทงที่เหมาะสม เช่น กระทงน้ำแข็ง/ดอกไม้ ไม่ต้องห่วงเรื่องความเย็นทำอันตรายสัตว์น้ำ เพราะปริมาตรน้ำในแม่น้ำลำคลองเยอะกว่ามาก

3.กาบ/หยวกกล้วยติดเข็มหมุด : กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ บางครั้งอาจมีวัสดุเพื่อใช้กลัด/ติด ฯลฯ ซึ่งวัสดุเหล่านี้นอกจากเป็นอันตรายต่อน้องๆ สัตว์ทะเล ยังอาจเป็นอันตรายต่อน้องๆ ลูกหลานเรา ผู้จะไปเล่นน้ำริมหาด เศษวัสดุที่แหลม อาจปักตามร่างกาย ตามจมูกน้องมาเรียมผู้ไถหน้ากินหญ้าตามพื้นทะเล และติดอยู่ตรงนั้น (ดูจมูกมาเรียมสิครับ) ก่อนซื้อกระทง สังเกตให้ดีระวังวัสดุพวกนี้

4.ริบบิ้นคล้องหาง : แม้กระทงบางอย่างจะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ เช่น กาบกล้วย แต่วัสดุตกแต่งที่ย่อยสลายไม่ได้ เช่น ริบบิ้น แผ่นพลาสติกประดับ ฯลฯ คือขยะทะเล ส่งผลต่อระบบนิเวศและสัตว์หายาก ลอยกระทงอย่างเคารพต่อพระแม่คงคา สังเกตให้ดีหลีกเลี่ยงกระทงแฝงขยะทะเล

5.ลอยอย่างไรไม่ให้ทำร้ายแม่น้ำ/ทะเล : ไปร่วมงานลอยกระทง กระจายรายได้สู่ชาวบ้าน พกถุงผ้า ถือแก้วใช้แล้วล้าง ร่วมลอยด้วยใจ ออนไลน์ หรือใช้กระทงน้ำแข็ง จัดกิจกรรมเก็บขยะ/หรือเก็บเองแม้อยู่คนเดียวในวันนั้น ฯลฯ

นั่นคือความเคารพนบนอบที่แท้จริงต่อแม่น้ำและทะเลไทย เป็นความรักความจริงใจที่เรามีให้น้องมาเรียมและเพื่อนของเธอครับ