ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล-อาวุธเพื่อการฝึกในวันที่10พ.ย.นี้

วันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 11:45 น.
ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล-อาวุธเพื่อการฝึกในวันที่10พ.ย.นี้
กองทัพบกเผย 10 พ.ย. 62 จะมีการเคลื่อนย้าย กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อทำการฝึกที่ จ.ลพบุรี

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก แจ้งว่า กองทัพบกจะเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เพื่อทำการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2563 ณ พื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในวันที่ 10 พ.ย. 62 เวลา 0530 โดยใช้เส้นทางดังนี้

- เคลื่อนย้ายจากกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ผ่านถนนทหาร – ถนนประดิพัทธ์ – ถนนกำแพงเพชร – ถนนวิภาวดีรังสิต – ถนนพหลโยธิน – สามแยกพุแค – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ปลายทางพื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

- เคลื่อนย้ายจากกองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ผ่านถนนพหลโยธิน – สามแยกพุแค – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ปลายทางพื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

- เคลื่อนย้ายจากกองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (เกียกกาย) ผ่านถนนทหาร – ถนนสามเสน – ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 – ถนนรัชดาภิเษก – ถนนพหลโยธิน – สามแยกพุแค – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ปลายทางพื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

- เคลื่อนย้ายจากกองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (ศูนย์การทหารม้า) ผ่านถนนพหลโยธิน – สามแยกพุแค – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ปลายทางพื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก