ศาลเดินหน้าติดป้ายเกณฑ์วงเงินประกันให้ประชาชนได้ทราบ

วันที่ 09 พ.ย. 2562 เวลา 20:07 น.
ศาลเดินหน้าติดป้ายเกณฑ์วงเงินประกันให้ประชาชนได้ทราบ
"เลขาธิการศาลยุติธรรม" ตรวจเยี่ยมศาล แนะนำทำป้ายแสดงเกณฑ์ราคาประกันให้ประชาชนได้ทราบ ตามนโยบาย ประธานศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.62 "นายสราวุธ เบญจกุล" เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ด้านการให้บริการประชาชนของศาลแขวงสุพรรณบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งในส่วนของจุดให้บริการประชาชน การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ระบบบริการดิจิทัล รวมถึงคำแนะนำต่างๆ เพื่อให้คู่ความที่มาศาล มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองตามกระบวนการยุติธรรม

โดยการตรวจเยี่ยมงานครั้งนี้ นายสราวุธ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้แนะนำให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม จัดทำป้ายแสดงเกณฑ์ราคาประกัน ให้ประชาชนที่มาศาลได้รับทราบเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามนโยบายของ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา

ขณะเดียวกันยังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมการย้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ เลขที่ 731 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ด้วย