มท.1 สั่งทุกจังหวัดคุมเข้มพลุดอกไม้ไฟป้องกันอุบัติเหตุวันลอยกระทง

วันที่ 06 พ.ย. 2562 เวลา 17:54 น.
มท.1 สั่งทุกจังหวัดคุมเข้มพลุดอกไม้ไฟป้องกันอุบัติเหตุวันลอยกระทง
มหาดไทยสั่งทุกจังหวัดคุมเข้มพลุดอกไม้ไฟช่วงลอยกระทง พร้อมขอร่วมมือให้รักษาจารีตประเพณีอันดีงาม และลดใช้ขยะพลาสติก

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลลอยกระทงในวันที่ 11 พ.ย.โดยหลายพื้นที่ทั้งในกทม.และจังหวัดต่าง ๆ จะมีการจัดสถานที่บริเวณริมน้ำ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณี และมักจะเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกและทางน้ำ ตลอดจนเหตุอัคคีภัยบ่อยครั้ง นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำไปยังทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยอันเกิดจาก พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง รวมถึงอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย 1.เข้มงวด กวดขัน การผลิตและจำหน่ายดอกไม้เพลิง ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.ตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 3.ประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะจัดงานเตรียมการป้องกันและระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติภัย และต้องจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ รวมถึงควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเคร่งครัด 4.เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือ 5.เข้มงวด กวดขัน ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 6.จัดอส. และอปพร. บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจ ทหาร และกรมเจ้าท่าในการรักษาความสงบเรียบร้อย

รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ทุกจังหวัดรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิ่น ลอยกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย และขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดโดยการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นตามสถานที่จัดงาน และช่วยกันดูแลรักษาระบบนิเวศน์ของลำน้ำ คู คลอง ให้มีความสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป