เจ้าของลิขสิทธิ์แจงไม่มีการมอบหมายให้ผู้ใดจับลิขสิทธิ์กระทง

วันที่ 05 พ.ย. 2562 เวลา 13:53 น.
เจ้าของลิขสิทธิ์แจงไม่มีการมอบหมายให้ผู้ใดจับลิขสิทธิ์กระทง
บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนแจงไม่ได้มอบหมายให้ผู็ใดทำการจับลิขสิทธิ์ ให้ทนายเร่งสืบข้อเท็จจริงกรณีล่อซื้อลิขสิทธิ์กระทง

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีของเยาวชนวัย 15 ปี ถูกล่อซื้อกระทงการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ ที่จ.นครราชสีมาว่า ฝ่ายสื่อสารองค์การ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า

ทางบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2560 โดยครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ดังนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใดตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำการปรึกษาฝ่ายกฎหมายและมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความจริงในกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่า เรายังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ