ผบ.ทสส.ประชุมผบ.เหล่าทัพย้ำหนักแน่นให้สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

วันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา 16:32 น.
ผบ.ทสส.ประชุมผบ.เหล่าทัพย้ำหนักแน่นให้สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ผบ.ทสส.นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผบ.ตร. กำชับให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ย้ำภารกิจ 6 ด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมเปิดตัวทีมโฆษกชุดใหม่

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เข้าร่วมประชุม ที่กระทรวงกลาโหม

พล.ท.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา หรือ บิ๊กอี๊ด เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะหัวหน้าทีมโฆษกกองทัพไทย แถลงภายหลังการประชุมเปิดตัว 3 โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา หรือ เสธ.ปรินซ์พล.ร.ต.ณัฐพงษ์ เกตุสมบูรณ์ หรือเสธ.บุ๋ม และพ.อ.หญิง ฉัตรรพี พูนศรี หรือผู้พันแต้ว ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ภารกิจ และกิจกรรมของกองบัญชาการกองทัพไทยไปสู่ประชาชนในโอกาสต่างๆ

ด้านพ.อ.หญิง ฉัตรรพี กล่าวว่า ผบ.ทสส.ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ผบ.ทอ. นายทหารและนายตำรวจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ รวมทั้งผู้ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 ทั้งนี้ผบ.ทสส.ได้มอบนโยบายแก่เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ทั้งนี้ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการร่วม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชน จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ 1.การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.การป้องกันประเทศ 3.การรักษาความมั่นคงของรัฐ 4.การสร้างความร่วมมือคนความมั่นคงกับมิตรประเทศ 5.การพัฒนาประหศและช่วยเหลือประชาชน และ 6.การบริหารจัดการกองทัพ

อย่างไรก็ตาม ผบ.ทสส.ได้เน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและรมว.กลาโหมในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว และสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการประสานด้วย