กรมคุมมลพิษเผยปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

วันที่ 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:25 น.
กรมคุมมลพิษเผยปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่กทม.และปริมณฑล ตรวจวัดได้ระหว่าง 14 - 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่้อวันที่ 25 ตค. เพจเฟซบุ๊ก กรมควบคุมมลพิษ รายงาน ข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. ดังนี้

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 14-42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยในเช้าวันนี้ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก ถึง ปานกลาง พื้นที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 24 สถานี ระดับดี 19 สถานี และระดับปานกลาง 4 สถานี โดยกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ว่า มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ มีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง ลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้ฝุ่นละอองไม่เกิดการสะสม

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ในการควบคุม กำกับ ดูแลแหล่งกำเนิด และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การตรวจสอบควันดำยานพาหนะ และการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจรเพื่อลดฝุ่นที่สะสม

อย่างไรก็ตาม คพ. ยังคงติดตามสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ในภารกิจที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและลดปัญหาฝุ่นละอองและทันต่อสถานการณ์

กรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานคร จะติดตามตรวจสอบและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศต่อสาธารณะเป็นประจำทุกวัน โดยประชาชนติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com/webV2 แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ http://bangkokairquality.com/bma/index.php