ตัวแทนเยาวชนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเยี่ยมสภาสตรีแห่งชาติฯ

วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 15:48 น.
ตัวแทนเยาวชนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเยี่ยมสภาสตรีแห่งชาติฯ
สภาสตรีแห่งชาติฯต้อนรับตัวแทนเยาชนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯจากทั่วประเทศ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกทม.ดร.วันดีย้ำให้ช่วยรักษาความเป็นไทย

วันที่ 24 ต.ค.ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนางรชตพร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯและ อ.สมจิตร ศิริเสนาเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา มอบสิ่งของเครื่องใช้ แก่เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวน 87 คน ณ อาคาร ฃบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย

 

ดร.วันดี กล่าววว่า เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนฯ ได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 21-25 ต.ค. ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ได้มีโอกาส ศึกษ แลกเปลี่ยนแนวคิด เปิดโลกทัศน์ของเยาวชนให้มีความรู้ มีโอกาสพบบุคคลสำคัญ เพิ่มพูนปัญญา อีกทั้งให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ในศิลปะวัฒนธรรมไทย และมีความรักประเทศชาติ

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯกล่าวว่า เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งควรมีความภาคภูมิใจ เพราะได้เป็นตัวแทนของเยาวชนทั้งประเทศได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำกลับไปพัฒนาตัวเอง ถือเป็นโอกาสที่ดีและควรรักษาสิ่งดีงามของตัวเองไว้เพื่อให้เป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ และอยากเป็นตัวแทนเพื่อเผยแพร่สิ่งดีๆต่อไป

นอกจากนั้น อยากจะฝากให้รักษาความเป็นไทยไว้ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไทย ซึ่งในเร็วๆนี้จะลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อขอให้มีการใส่ผ้าไทยในทุกสัปดาห์ นอกจากต่อลมหายใจชุมชนต่างๆ ที่ผลิตผ้าไทยแล้วยังเป็นการส่งเสริมผ้าไทยให้คงอยู่ตลอดไปด้วย