ประธานศาลฎีกามีนโยบายขังผู้ต้องหา-จำเลยไม่เกินความจำเป็นได้สิทธิประกันตัววันหยุด

วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 11:22 น.
ประธานศาลฎีกามีนโยบายขังผู้ต้องหา-จำเลยไม่เกินความจำเป็นได้สิทธิประกันตัววันหยุด
ประธานศาลฎีกา มีนโยบายให้ความสำคัญกับการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ต้องรวดเร็วเสมอภาค ได้รับสิทธิยื่นคำร้องในวันหยุด ไม่ให้ถูกคุมขังเกินความเป็นจำเป็น

ที่ศาลฎีกา สนามหลวง ภายหลังคณะสื่อมวลชนได้เข้าพบนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 11.00 น. หลังจากที่นายไสลเกษได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานศาลฎีกามาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

"นายไสลเกษ" ประธานศาลฎีกากล่าวถึงการกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกาว่า จากการที่สำนักประธานศาลฎีกาได้สอบถามความเห็นจากบุคลากรภายในองค์กรอันประกอบด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม รวมทั้งสอบถามความเห็นจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนประชาชนทั่วไปในประเด็นต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลกำหนดเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาเพื่อพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรมนั้น โดยหลังจากสิ้นสุดการรับฟังความเห็นเมื่อวันที่ 5 ต.ค.62 สํานักประธานศาลฎีกาได้ประมวลผลเสนอมายังตนแล้ว ซึ่งคาดว่าจะนำข้อมูลที่มีการประมวลผลมาประกอบในการกำหนดเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาที่พร้อมจะเผยแพร่ได้ภายในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ดี ในการบริหารและพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรม นายไสลเกษได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวของผู้ต้องหาและจำเลย จะวางแนวทางการกำหนดมาตรการในการขอปล่อยตัวชั่วคราวที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีความเสมอภาค และจะพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลย และความปลอดภัยของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดี ตลอดจนความสงบสุขของสังคมเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ นายไสลเกษยังมีดำริที่จะให้ศาลเปิดทำเพื่อพิจารณาการขออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ อันเป็นแนวทางที่จะไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเกินความจำเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี อันเป็นการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วย