สวยงาม! ซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 1 ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 22:37 น.
สวยงาม! ซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 1 ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ประชาชนสวมเสื้อเหลืองรอชมเนืองแน่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 1 ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี (คตร.) ได้ทำการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 1 ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม โดยใช้เส้นทางจากฉนวนน้ำท่าวาสุกรี ถึง ฉนวนน้ำท่าราชวรดิฐ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตi

การฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงมีเรือพระราชพิธีจำนวน 52 ลำ รวมถึงเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ โดยฝีพายทั้ง 2,200 นาย ได้แต่งกายเหมือนวันที่ 24 ตุลาคม ทุกประการ ขณะเดียวกันวันนี้ก็ได้มีการตกแต่งประดับประดาติดตั้งฉัตร พู่ห้อย พวงมาลัย ที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และเรือพระราชพิธีลำอื่นอย่างงดงาม และใช้บทเห่เรือที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ทั้ง 3 องก์ เพื่อใช้ในวันพระราชพิธีจริง ประกอบด้วย บทสรรเสริญพระบารมี (บทใหม่) บทชมเมือง บทชมวัง มาประกอบการเคลื่อนของขบวนเรือเพื่อให้ความพร้อมเพรียงและความเพลิดเพลินของฝีพาย

โดยการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงเริ่มขึ้นในเวลา 15.00 น.เรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำ ได้เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยและท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์ก่อนถึงสะพานกรุงธน

จากนั้นในเวลา 15.52 น. ขบวนเรือได้เคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวนมุ่งหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมายประมาณ 40 นาที ซึ่งการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันนี้ เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณ ราชประเพณีทุกประการ โดยจัดรูปขบวนเรือ แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ดังนี้

- ริ้วสายกลาง ซึ่งเป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้มีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอก และเรือตำรวจใน

- ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก- ริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมทั้งสิ้น 52 ลำ

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันนี้ว่ามีประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขบวนเรือยาตราผ่าน ต่างสวมใส่เสื้อเหลือง พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองทั้ง 16 จุด เพื่อเข้าไปชมความงดงามของริ้วขบวนเรือตามสถานที่สาธารณะทั้ง 13 จุด ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้ให้ อาทิสะพานพระราม 8 ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ริมทางเดินแม่น้ำเจ้าพระยา สวนสันติชัยปราการ สวนนาคราภิรมย์ ส่วนทางแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีได้มีการสร้างอัฒจรรย์เพื่อการรับชม