กทม.ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จฯโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 18:51 น.
กทม.ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จฯโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
กทม.เร่งปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมความพร้อมเส้นทางเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมขอความร่วมมือประชาชนสองฝั่งเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกทม. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ต.ค.โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ นายประชา พัฒนรัฐ รองผอ.สำนักเทศกิจ น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม ผอ.เขตบางกอกใหญ่ นายพงศธร ศิริธรรม ผอ.เขตบางกอกน้อย น.ส.ปัญชพัฒน์ หลักดี ผอ.เขตบางพลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุงธน 1 สำนักเทศกิจ

จากนั้น รองปลัดกทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงเรือตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานกรุงธน สะพานพระราม 8 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดซางตาครูส สะพานพระพุทธยอดฟ้าติดตามการประดับตกแต่งต้นไม้ พัฒนาทำความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร และอาคารบ้านเรือน ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเส้นทางเสด็จฯ ดูแลความสะอาดสถานที่ของตนเอง ประดับธง ผ้าระบาย พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และเครื่องราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน