สมเด็จพระสังฆราชเสด็จทอดผ้าป่าสมทบทุน“โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”

วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 11:43 น.
สมเด็จพระสังฆราชเสด็จทอดผ้าป่าสมทบทุน“โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”
อธิบดีพช.นำข้าราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์ 60 รูป และทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ตามพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จร่วมพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

จากนั้นในเวลา 08.30 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยชาวโลกได้ให้สมัญญานามท่านว่า "กษัตริย์นักพัฒนา"

นอกจากนั้น ในวันที่ 27 ก.พ.2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงพระราชทานคำขวัญไว้เนื่องในวันพัฒนา ว่า "พัฒนาคือสร้างสรรค์" กรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ผ่านโครงการสำคัญมาโดยตลอด เช่น โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีกว่า 9,715 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่วิถีชีวิตด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต