กทม.เริ่มทดลองเดินเครื่องหอฟอกอากาศ ลดปัญหาฝุ่นละออง

วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 13:41 น.
กทม.เริ่มทดลองเดินเครื่องหอฟอกอากาศ ลดปัญหาฝุ่นละออง
กทม.เริ่มทดลองเดินเครื่องหอหอกอากาศ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ลดปัญหาฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 62 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจเยี่ยมการติดตั้งและเปิดเดินเครื่องหอสูงฟอกอากาศ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องในการลดปริมาณฝุ่นและมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน หากอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานกำหนด 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน ดำเนินการทดลองติดตั้งหอสูงฟอกอากาศ จำนวน 1 ชุด บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด้านถนนราชดำริ ตรงข้ามโรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานในการลดปัญหาฝุ่นและมลพิษจาก PM2.5 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษทางอากาศ

โดยกรุงเทพมหานครได้ติดตั้งเครื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 และเริ่มเปิดเดินเครื่องตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา โดยจะเปิดเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับหอสูงฟอกอากาศ มีลักษณะเป็นเสาสูง 4 เมตร กว้าง 1.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม ใช้หลักการทำงานของพัดลมขนาดใหญ่ที่มีปริมาณลมสูง (Air Volume) และกำลังการดึงลมสูง (Air Pressure) ดึงอากาศให้ไหลผ่านแผ่นกรองฝุ่น 2 ชั้น โดยใช้แผ่นกรองชนิด HEPA Fitter ขนาด 1 ไมครอน และปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกทางด้านบน มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เครื่องดังกล่าวจะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้กำลังไฟฟ้า 3.5 กิโลวัตต์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเก็บข้อมูลปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ซึ่งในช่วงเช้าก่อนเปิดเครื่องฟอกอากาศ วัดค่าได้ 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงที่เปิดเดินเครื่องขณะนี้ วัดค่าได้ 28 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยจะใช้ระยะเวลาทดลองประมาณ 2-3 เดือน ทำการประเมินผลเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น 24 ชั่วโมง ระยะกลาง 3 วัน และระยะยาว 30 วัน เพื่อนำข้อมูลวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่นและมลพิษ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องว่าสามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้หรือไม่

นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการค้าหรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อซื้อเครื่องหอสูงฟอกอากาศมาติดตั้งบริเวณศูนย์การค้า เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ โดยกรุงเทพมหานครจะช่วยในการดูแลบำรุงรักษา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การติดตั้งหอสูงฟอกอากาศเป็นเพียงมาตรการเสริมในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับมาตรการต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศ 54% เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการท่อไอเสียและการเผาไหม้

ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้บริการขนส่งมวลชนมากขึ้น บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ปลูกต้นไม้ป้องกันฝุ่นและดูดซับมลพิษ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดฝุ่น ปลอดภัย น่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และเฟซบุ๊ก กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร