รัฐบาลจัดสรร100ทุนศึกษาต่อป.โท เฉลิมพระเกียรติในหลวง

วันที่ 07 ต.ค. 2562 เวลา 19:32 น.
รัฐบาลจัดสรร100ทุนศึกษาต่อป.โท เฉลิมพระเกียรติในหลวง
ครม. รับทราบแนวทางจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ.ให้นักเรียนประพฤติดี-มีคุณธรรมศึกษาจนถึงป.โท 100 ทุนฉลิมพระเกียรติในหลวง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. รับทราบแนวทางและรายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อต่อยอดการใช้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

โดยทุนดังกล่าวจะมอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม และได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ได้ขยายโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เดิมทุนดังกล่าวมอบให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยให้ทั้งหมด 100 ทุน ซึ่งจะเริ่มในปี 2563

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าวจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ โดยไม่ต้องสอบเข้ารับการแข่งขัน และต้องปฏิบัติงานในกระทรวง และกรม 1-2 ปีก่อนไปศึกษาในระดับปริญญาโท อย่างไรก็ตาม จะมีค่าใช้ทางด้านบุคคลประมาณ 24.9 ล้านบาทต่อคน