8-20 ต.ค.กทม.เริ่มประดับตกแต่งเมืองเน้นการใช้ไม้ดอกสีเหลือง

วันที่ 07 ต.ค. 2562 เวลา 19:00 น.
8-20 ต.ค.กทม.เริ่มประดับตกแต่งเมืองเน้นการใช้ไม้ดอกสีเหลือง
กทม.เริ่มประดับตกแต่งเมือง 8-20 ต.ค.นี้เน้นการใช้ไม้ดอกสีเหลืองเตรียมพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562โดยมี คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา และสำนักงานเขตดุสิต พระนคร บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และ ธนบุรี ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งการจัดเก็บขยะ และผักตบชวา โดยสามารถจัดเก็บได้รวมจำนวน 748 ตัน เป็นผักตบชวากว่าร้อยละ 95

นอกจากนั้น การล้างทำความสะอาดสถานที่สำคัญ อาทิ วัดเทวราชกุญชร สวนสันติชัยปราการ ลานพระราชวังดุสิต และถนนที่ต่อเนื่องจำนวน 21 สาย และการดูแลประดับตกแต่งเมืองเส้นทางเสด็จฯ ประกอบด้วย พระลานพระราชวังดุสิตและถนนศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี หอสมุดแห่งชาติ สวนหลวงพระราม 8 ป้องพระสุเมรุ – สวนสันติชัยปราการ ท่าราชวรดิฐ ราชนาวิกสภา ถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก

อย่างไรก็ตาม กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8-20 ต.ค.62 โดยเน้นการใช้ไม้ดอกสีเหลือง อาทิ บานเรือง กล้วยไม้ และบานชื่น นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุน จากภาคเอกชน 2 จุดคือ ปาร์คนายเลิศ ดูแลการตกแต่ง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเดอะมอลล์ ดูแลการตกแต่งบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

สำนักการโยธา กำหนดตกแต่งไฟประดับสะพานพระราม 8 และถนนราชดำเนินกลาง ในวันที่ 15 ต.ค. และเริ่มตกแต่งผ้าระบายในวันที่ 20 ต.ค.ในส่วนของการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างริมน้ำและการจัดเตรียมธง จำนวน 40,000 เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการดำเนินการของเขตพื้นที่ในเส้นทางเสด็จ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนและเอกชน ที่มีบ้านเรือนในเส้นทางเสด็จฯดูแลความสะอาดและความสวยงามเป็นเรียบเรียบร้อยในพื้นที่ของตนเอง

นอกจากนั้น ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ชี้แจงรูปแบบการตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและเจ้าของอาคาร ที่ประสงค์ตั้งโต๊ะหมู่บูชาในสถานที่ของตน รวมทั้งให้ประสานขอความร่วมมือเจ้าของบ้านเรือนและอาคารเปิดให้ใช้ห้องน้ำ สำหรับประชาชนที่มารอรับเสด็จฯ โดยให้เขตรวบรวมจำนวน เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จัดทำสติกเกอร์สัญลักษณ์อาคารที่เปิดให้ใช้ห้องน้ำได้ฟรีแจกจ่ายให้เจ้าของอาคารต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต