อธิบดีพช.คลอด 6 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโอทอปเจอภัยน้ำท่วม

วันที่ 02 ต.ค. 2562 เวลา 16:26 น.
อธิบดีพช.คลอด 6 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโอทอปเจอภัยน้ำท่วม
อธิบดีพช.เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 29 จังหวัดภาคอีสาน คลอด 6 มาตรการเร่งด่วนเร่งเยียวยาฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า อุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ก.ย.ให้ส่วนราชการได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 29 จังหวัด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือฟื้นฟูได้ทันเหตุการณ์ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ 6 มาตรการเร่งด่วน

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.การสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดให้มีการพักชำระหนี้ จำนวน 6 เดือน 2.การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป 3.การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อนำมาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดให้กลับมาพร้อมเปิดให้บริการได้อีกครั้ง

4.การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการสัมมาชีพชุมชน 5.การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะ ตลอดจนการแปรรูปขยะให้เป็นรายได้ และ 6.การสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)สามารถขอยื่นผ่อนผันระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินยืมต่อคณะกรรม กข.คจ. หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

อธิบดี พช. กล่าวว่า ในเบี้องต้นได้กำชับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการสำรวจความเสียหาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มากำหนดจัดทำแผนฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน พร้อมกันนี้ได้ประสานเครือข่าย โอทอปในภาคอีสาน รวบรวมเงินกันเองเข้าไปช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มโอทอปที่ได้รับความเสียหาย จาก จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และอำนาจเจริญ จำนวน 159 รายในเบื้องต้นแล้ว

นอกจากนั้น ในการจัดแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 รายการ PTT Thailand Grand Prix 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ต.ค.2562 ที่ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอปที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ราย มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน เพื่อนำรายได้กลับไปฟื้นฟูบ้านเรือน วัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพต่อไป

“ผมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 รายการ PTT Thailand Grand Prix 2019 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ได้ร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้าโอทอป จากภูมิปัญญาคนไทย ติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝาก ของใช้ และที่สำคัญยังได้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว