"สุทธิพงษ์"วอนบุคลากรสถ.ร่วมมืออธิบดีคนใหม่พัฒนาท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 19:30 น.
"สุทธิพงษ์"วอนบุคลากรสถ.ร่วมมืออธิบดีคนใหม่พัฒนาท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง
อธิบดีสถ.ขอความร่วมมือบุคลากรสถ.ให้ความร่วมมือกับอธิบดีสถ.คนใหม่ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ทำคุณประโยชน์ 10 ราย พร้อม

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการจัดงาน “เพราะท่านดี มีบุญคุณ ต่อท้องถิ่น” พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรร่วมกิจกรรมคับคั่ง ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผู้ได้รับโล่ประกอบด้วย พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนาคุณ,นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกอบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี, นายโกวิทย์ ดอกไม้, นายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา, อ.บังอร บัวเมือง รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นางนิตยา เอื้อรักสกุล กรรมการมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และ พญ.สยมพร ศิรินาวิน (กุมารแพทย์) ที่ปรึกษามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

ทั้งนี้ ทีมงานที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพครู สู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ, Mr.Erkki Eerola ปลัดเทศบาลเมืองวิห์ติ (Vihti), และ 3 ครูฟินแลนด์ที่เดินทางมาเพื่อเป็นวิทยากรในประเทศไทย คือ Mrs.Pirjo Levaniemi, Mrs.Saara Marvala และ Mrs.Laura Sinnemaki ซึ่งได้รับมอบรางวัลแทน โดย นายภูวิช วิสารทสกุล นักการทูตชำนาญการ และนายฐิติวุฒิ เตชะพันธุ์ นักการทูตปฏิบัติการ จากกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ได้ร่วมกันสร้างความสำเร็จเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น รวมถึงโครงการการสอนหนังสือตามแนวทางฟินแลนด์ที่จะกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น และไม่สร้างความเครียดให้นักเรียน โครงการเหล่านี้ล้วนประสบความสำเร็จ

“ แม้สิ่งที่เราทำจะเรียกได้ว่าความสำเร็จในวันนี้ แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง ยังไม่คลอบคลุมทั้งประเทศอย่างที่คาดหวัง จำนวนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ยังมีไม่ครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดยังมีไม่ครบทุก อปท. ผมจึงขอความกรุณาทุกคนให้ความร่วมมือกับอธิบดี สถ.คนใหม่ ร่วมผลักดันโครงการที่ดีเหล่านี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง และสำเร็จอย่างที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงต่อไป” อธิบดีสถ.กล่าว