"ซูเปอร์โพล"เผยความสุขคนไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วง 12 ปีที่ผ่านมา

วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 12:42 น.
"ซูเปอร์โพล"เผยความสุขคนไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วง 12 ปีที่ผ่านมา
ซูเปอร์โพล เผย ความสุขคนไทย เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วง12ปีที่ผ่านมา ความสุขในครอบครัวอันดับ 1 ได้ 7.02 คะแนนจาก เต็ม 10

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทย

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยว่า แม้เงินจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนมีความสุข แต่ความสุขของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเพียงอย่างเดียว เพราะ จากการศึกษาวิจัยความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทย เปรียบเทียบระหว่าง กลางปี 2550 กับ กลางปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาครบ 12 ปีพอดี พบการเปลี่ยนแปลงความสุขของประชาชนคนไทยที่น่าพิจารณาหลายปัจจัย ทำให้ความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทยโดยรวม เท่ากับ 6.47 คะแนนถือว่าค่อนข้างมีความสุข

โดยพบว่า ความสุขของคนไทยที่ได้คะแนนสูงสุด เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน คือ ความสุขใน ครอบครัว ได้ 7.02 คะแนน รองลงมาอันดับสอง ได้แก่ สุขภาพกาย ได้6.86 คะแนน อันดับสามได้แก่ สภาพที่พักอาศัย ไฟฟ้า คมนาคม ถนนหนทาง น้ำประปาได้ 6.75 คะแนน อันดับสี่ ได้แก่ สุขภาพใจ ได้ 6.69 คะแนน และอันดับห้า ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ คนอยู่กับป่าได้ ประชาชนปลูกไม้มีค่าขายได้ ได้ 6.47 คะแนน

ส่วนความสุขที่วัดได้คะแนน 3 อันดับสุดท้ายได้แก่ เศรษฐกิจของประเทศ การค้าเสรีที่ได้ เพียง 4.87 คะแนน อันดับรองสุดท้ายได้แก่ ธรรมาภิบาล บริหารประเทศ ได้เพียง 5.32 คะแนน และ ความ ปลอดภัยทางถนน ได้เท่ากันคือ ได้เพียง 5.32 คะแนน

แต่เมื่อเปรียบเทียบความสุขของประชาชนย้อนหลังไป 12 ปีที่ผ่านมา คือช่วงกลางปี 2550 กับ ช่วงกลางปี2562 พบประเด็นที่น่าสนใจคือ มีปัจจัยความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทยหลายตัวเพิ่มขึ้นอันดับหนึ่งได้แก่ สภาพที่พักอาศัย ไฟฟ้า คมนาคม แต่น่าเป็นห่วงคือ การใช้ชีวิตพอเพียงของประชาชน และกระแสที่กำลังทำลาย ความสุขของประชาชนในขณะนี้อาจทำให้ประชาชนจำนวนมากรู้สึกแย่ แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนกลับ ไปเมื่อ 12 ปีที่แล้วพบว่า สถานการณ์บ้านเมืองและความสุขของประชาชนหลายด้านกลับเห็นได้ชัดว่าดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต