สิ้นเดือนนี้จบเปิดช่องให้รถส่วนบุคคลบริการผ่านแอปพลิเคชั่นวิ่งอย่างถูกกม.

วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 15:12 น.
สิ้นเดือนนี้จบเปิดช่องให้รถส่วนบุคคลบริการผ่านแอปพลิเคชั่นวิ่งอย่างถูกกม.
คมนาคมได้ข้อสรุปทำรถส่วนบุคคลบริการผ่านแอปพลิเคชั่นแข่งแท็กซี่-วินจยย.ชงแนวทางเสนอ"ศักดิ์สยาม"สิ้นเดือนนี้ พร้อมเสนอแก้กม.ให้สอดคล้อง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นให้เป็นรถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายว่า ที่ประชุมหารือข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้จะสรุปแนวทางทั้งหมดเสนอนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมรับทราบ

ทั้งนี้ การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งานที่เกี่ยวข้องกับรถส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง รมว.คมนาคม จะเป็นผู้ออกคำสั่งให้กรมการขนส่งทางบกรับไปดำเนินการ เพื่อประกาศกฎกระทรวงบังคับใช้ โดยก่อนขั้นตอนออกประกาศนี้ จะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าประชาชนผู้ประกอบการแอปพลิเคชั่น และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับให้บริการรถสาธารณะเพื่อระดมความเห็นจากทุกฝ่า

ขณะที่ รถสาธารณะที่เป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างจะมีข้อแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป เนื่องจากต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พ.ร.บ.รถยนต์ฯ เพราะการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างนั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์การกำหนดขอบเขตพื้นที่วิ่งให้บริการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบผู้ประกอบการในระบบที่ผ่านขั้นตอนการจัดระเบียบในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม หลังการแก้ไขกฎหมายเรียบร้อย จึงจะสามารถประกาศบังคับใช้ต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมายการดำเนินการให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชั่น น่าจะเสร็จปี 2563 เนื่องจากหลังกระทรวงคมนาคมเห็นชอบ จะต้องเสนอให้ครม.เห็นชอบก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารายละเอียดกฎหมายก่อนประกาศบังคับใช้ ส่วนการแก้ไข พ.ร.บ.รถยนต์ฯ ในส่วนของรถจักรยานยนต์รับจ้าง ก็ต้องเสนอแก้ไขผ่านสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต