ครูธุรการนักการภารโรง เฮ!ศธ.หาเงินมาจ่ายค้างค่าตอบแทนอยู่ 2 เดือนสำเร็จ

วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 16:06 น.
ครูธุรการนักการภารโรง เฮ!ศธ.หาเงินมาจ่ายค้างค่าตอบแทนอยู่ 2 เดือนสำเร็จ
กระทรวงศึกษาธิการเร่งจ่ายค่าตอบแทนครูธุรการและนักการภารโรงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ที่ค้างเงินอยู่กว่า 2 เดือนแล้ว

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.?ศึกษาธิการ(ศธ.)? เปิดเผยว่า เมื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการค้างจ่ายค่าตอบแทนครูธุรการและนักการภารโรงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ เป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง พร้อมทำเรื่องขอแปลงงบประมาณอุดหนุน ปี 2562 จำนวนกว่า 500 ล้านบาท นำมาจ่ายเป็นค่าตอบบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของครูธุรการและนักการภารโรงทุกคน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดให้เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินตอบแทนให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง