ชวนคนกรุงปั่นจักรยาน“แบงค็อก คาร์ ฟรี เดย์ 2019”ลดมลพิษทางอากาศ

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 14:17 น.
ชวนคนกรุงปั่นจักรยาน“แบงค็อก คาร์ ฟรี เดย์ 2019”ลดมลพิษทางอากาศ
กทม.จับมือกลุ่มเซ็นทรัลจัดงาน “แบงค็อก คาร์ ฟรี เดย์ 2019” ชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยาน ลดมลพิษทางอากาศ

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานกิจกรรมรณรงค์ “Bangkok Car Free Day 2019” ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและปลอดภัย โดยเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ และมาร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจอดรถไว้ที่บ้าน หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะภาคีหลักในการจัดกิจกรรม ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน

นายสกลธี กล่าวว่า หลังจากกทม.ได้ประสบกับปัญหาด้านการจราจรติดขัดรุนแรงเป็นผลมาจากความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น และการเดินทางยังต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กทม.จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาการเดินทางในกรุงเทพฯและพื้นที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) มาใช้รองรับปริมาณและความต้องการการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2562 ที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านการจราจร เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและปลอดภัย โดยเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์ไห้ประชาชนหันมาเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ ลดใช้พลังงานสิ้นเปลือง (Non-Motorized Travel) และมาร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจอดรถไว้ที่บ้าน หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น

สำหรับ เส้นทางการปั่นจักรยานรณรงค์ เริ่มต้นจากหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ ไปตามถนนเพลินจิต-ถนนวิทยุ-ถนนเพชรบุรี-ถนนบรรทัดทอง-ถนนพระราม4-ถนนอังรีดูนังต์ และกลับสู่ลานสแควร์ A หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 10.19 กม.

 

บทความแนะนำ