ผบ.ตร.สั่งเร่งสอบสวน "พ.ต.ท." ดื่มเหล้าที่โต๊ะทำงาน

  • วันที่ 15 ก.ย. 2562 เวลา 20:14 น.

ผบ.ตร.สั่งเร่งสอบสวน "พ.ต.ท." ดื่มเหล้าที่โต๊ะทำงาน

ผบ.ตร.สั่งกำชับเร่งตรวจสอบหลังมีข่าว "พ.ต.ท."สังกัดตชด. ดื่มเหล้าที่โต๊ะทำงาน ย้ำหากผิดจริงให้ลงทัณฑ์ทางวินัยอย่างเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตำรวจกล่าวว่า กรณีที่สื่อนำเสนอข่าว “ตำรวจชั้นผู้น้อยร้องสื่อ ทนไม่ไหวในพฤติกรรม "พ.ต.ท." สังกัด ตชด.42 หนีบเหล้าเบียร์มากินที่โต๊ะทำงานทุกวัน แถมมึนเมาโวยวายจนสร้างความลำบากใจ แม้แต่ผู้บังคับบัญชายังไม่กล้ายุ่ง”นั้น ขณะนี้ได้รับรายงานจาก กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ว่า ได้มีคำสั่งเรียกตัว นายตำรวจคนดังกล่าว มาปฏิบัติราชการ ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 พร้อมกับมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ความกระจ่างแก่สังคม

รอง โฆษก กล่าวต่ออีกว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้กำชับให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม หากพบข้อบกพร่อง หรือ ความประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ให้ดำเนินการลงทัณฑ์ทางวินัยอย่างเด็ดขาด ไม่ปล่อยไว้ให้เป็นเยี่ยงอย่าง เสื่อมเสีย ชื่อเสียงขององค์กรและทำให้หน่วยได้รับความเสียหาย โดย "ผู้บังคับบัญชา ต้องทำตัวเป็นปุ๋ย ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง ไปตรงไหน จะเจริญงอกงาม ไม่ใช่ ไปที่ไหน ที่นั่น ตาย"

ตลอดจน ได้กำชับและมีข้อสั่งการไปยังกองบัญชาการทุกภาคส่วน ผู้บังคับการ ผู้กำกับ หน.หน้าหน่วยในทุกต้นสังกัดทุกพื้นที่ ให้มีการควบคุม ดูแลความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ทั้งเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ตามนัยคำสั่งที่ 1212/2537 ในการ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติและพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ซึ่งข้าราชการตำรวจต้องประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะผู้รักษากฎหมาย รักษาวินัยตามระเบียบแบบแผนของตำรวจอย่างเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติตามคุณธรรมตำรวจ ค่านิยมตำรวจ อุดมคติตำรวจ หลักการสำคัญสำหรับอาชีพตำรวจ หากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความพฤตินอกรีต กระทำความผิดทางอาญา หรือ ทางวินัย ประพฤติตนไม่เหมาะสม บกพร่องหน้าที่ราชการ หรือ ไปเรียกรับเงินทอง เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด หรือแม้กระทั่งใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ข่าวอื่นๆ