logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

รมช.ศธ.หนุนเปิดหลักสูตร "กัญชาศึกษา"ให้ความรู้ประชาชน

08 กันยายน 2562

รมช.ศึกษาธิการหนุนกระทรวงศึกษาฯ เปิดหลักสูตรกัญชาศึกษา ให้ความรู้กับประชาชน

รมช.ศึกษาธิการหนุนกระทรวงศึกษาฯ เปิดหลักสูตรกัญชาศึกษา ให้ความรู้กับประชาชน

นางสาวกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขณะเยี่ยมชม สวนภูมิภูเบศร อุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ จ.ปราจีนบุรี ระบุว่า สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ให้คนไทยไม่ลืมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ตั้งใจสร้างสวนแห่งนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ ปัจจุบัน ประเทศไทยตื่นตัวเรื่องกัญชากันมาก กัญชามีทั้งคุณและโทษ ดังนั้น จำเป็นต้องให้ความรู้แก่ประชาชนถึงวิธีการใช้อย่างถูกต้อง จึงสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรกัญชาศึกษา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ได้มีการหารือกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานะของผู้มีความรู้ในเรื่องกัญชา โดยหวังให้เป็นฐานหนึ่งในการเรียนรู้ของประชาชน โดยจะเรียนรู้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านลักษณะของพฤกษศาสตร์ของกัญชา ด้านเกษตรกรรม เจาะลึกเทคนิคการเพาะปลูก การสกัดสารสำคัญโดยนวัตกรรมการสกัดทางวิทยาศาสตร์ และการนำไปใช้รักษาโรค ต้องเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ การสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมุนไพร

"หากได้รับการตอบรับดีก็จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรภาคประชาชนต่อไป"นางสาวกนกวรรณ กล่าว