ยธ.เผยผู้ค้ายาเสพติดเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงจากไทยเป็นผ่านเวียดนามแทน

วันที่ 08 ก.ย. 2562 เวลา 12:08 น.
ยธ.เผยผู้ค้ายาเสพติดเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงจากไทยเป็นผ่านเวียดนามแทน
รมว.ยธ. ชี้กลุ่มผู้ค้ายาฯเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากเคยใช้ไทยเป็นทางผ่าน เปลี่ยนไปเป็นเวียดนามเพื่อต่อไปยังประเทศที่สาม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในวันที่ 9-10ก.ยนี้ตนพร้อมคณะจะไปร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ประเทศเวียดนามเรื่องความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมยาสเพติดข้ามชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เพื่อหารือด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดกับเวียดนาม รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาการขนส่งยาเสพติดข้ามชาติ

เนื่องจากขณะนี้เส้นทางลำเลียงยาเสพติดโดยใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านไปยังประเทศที่สามมีความยากลำบากมากขึ้น จึงทำให้กลุ่มผู้ค้ายาฯเบี่ยงเบนเส้นทางไปยังเวียดนาม ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเวียดนามต้องทำงานหนักมากขึไทยจึงต้องให้ความร่วมมือด้านองค์ความรู้ต่าง ๆรวมทั้งการปราบปรามและเยียวยา

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาไทยกับประเทศในลุ่มน้ำโขง มีความร่วมมือทุกๆด้านในการแก้ปัญหาทำให้เส้นทางลำเลียงเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการที่เข้มข้นของทางการไทย จากสถิติด้านการปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมาจะเห็นว่า เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมและปราบปรามทั้งผู้เสพ ผู้ค้า และปริมาณยาเสพติดมีตัวเลขที่ดีขึ้น และผลการปราบปรามเข้มงวดทำให้กลุ่มนักค้ายาฯเปลี่ยนทิศทางการลักลอบและลำเลียง ดังนั้นไทย จึง ต้องสร้างกำแพงให้แข็งแกร่งและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับเพื่อนบ้าน เพื่อทำให้ปัญหายาเสพติดลดลงให้มากที่สุด