คมนาคมสั่งเพิ่มคุณภาพบริการเรือแสนแสบ ติดจีพีเอส-ไวไฟ คุมเข้มความปลอดภัย

  • วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 15:41 น.

คมนาคมสั่งเพิ่มคุณภาพบริการเรือแสนแสบ ติดจีพีเอส-ไวไฟ คุมเข้มความปลอดภัย

รมช.คมนาคมสั่งผู้ประกอบการเรือคลองแสนแสบเพิ่มคุณภาพบริการ ให้เพิ่มจำนวนเรือ ติดจีพีเอส เน็ตไวไฟ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเข้มงวด

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เรือคลองแสนแสบเร่งเพิ่มคุณภาพบริการเพื่อดูแลประชาชน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือคลองแสนแสบ เพิ่มจำนวนเรือโดยสารอีก 5 ลำ จาก 55 ลำ เป็น 60 ลำ ติดจีพีเอส พร้อมจอแสดงพิกัดในเรือทุกลำ ติดสัญญาณ Wifi บนท่าเรือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและทำเสาที่กั้นบนท่าเรือทุกท่า ทั้งหมดนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

ควบคู่ไปกับสั่งการให้ กรมเจ้าท่า จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชน ท่าละ 1-2 คน และเพิ่มเป็น 3 คนในช่วงเวลาเร่งด่วน ทุกท่าจำนวน 28 ท่า ดูแลผู้โดยสารระหว่างก้าวลงเรือให้มีความปลอดภัย แบ่งกำลังคนลงพื้นที่ 2 กะ จากตี 5 ถึงช่วงบ่าย กะสอง เที่ยงถึงเรือหมด หรือ 20.00 น. พร้อมติดตั้งจอแสดงผล (TV) Smart Information บริเวณท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ จำนวน 28 ท่าเรือ

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบ ไม่ให้ผู้โดยสารลงเรือเกินกำหนด โดยใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ สังเกตุไม่ให้เส้นกำหนดน้ำหนักบรรทุกของเรือซึ่งอยู่ที่บริเวณใต้ท้องเรือ ถ้าปริ่มน้ำ ห้ามให้ผู้โดยสารขึ้นเรืออีก

นายอธิรัฐ กล่าวอีกว่า จากสถิติมีเรือที่ให้บริการผู้โดยสารประมาณ 350 เที่ยวต่อวัน ในวันจันทร์ - วันศุกร์ มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 60,000 คนต่อวัน และในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 35,000 - 40,000 คนต่อวัน ดังนั้นจึงสั่งการกำหนดแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือไปสู่ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ โดยให้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการจัดระเบียบการเดินเรือในคลองแสนแสบ เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทราบทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการในระยะแรกของการจัดระเบียบการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ อาจมีความล่าช้าในการขึ้น - ลงเรือ เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรืออำนวยความสะดวกการขึ้นลง - เรือ ให้มีความเหมาะสมกับเรือแต่ละลำ เพื่อลดความแออัดและการยืนรอบนท่า เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการ

ด้านนาย เชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัทครอบครัวขนส่ง ผู้ให้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ กล่าวว่าจะรับมอบนโยบายไปปฏิบัติ โดยปัจจุบันมีเรือให้บริการ 55 ลำ โดยเรือด่วนคลองแสนแสบได้ปรับเป็นรุ่นใหม่แล้ว 30 ลำ เหลืออีก 30 ลำ ซึ่งตามแผนเดิมจะพัฒนาให้เป็นรุ่นใหม่ครบทุกลำได้ภายในปี 2563 การนำเรือที่รอพัฒนาออกมาใช้งาน นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาท่าเรืออีก 3 ท่า ที่เป็นจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ ท่าเรืออโศก ราชเทวี และคลองตัน โดยจะขยายจาก 20 เมตร เป็น 90 เมตร เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชน

ข่าวอื่นๆ