คลิปข่าว ลอยกระทงสุโขทัย

วันที่ 13 พ.ย. 2553 เวลา 08:46 น.
เทศกาลงานลอยกระทงสุโขทัยที่กำลังจะเริ่มขึ้น