เครือข่ายต้านบุหรี่ชื่นชม "อนุทิน" ไม่อนุญาตนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

  • วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 12:23 น.

เครือข่ายต้านบุหรี่ชื่นชม "อนุทิน" ไม่อนุญาตนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ออกแถลงการณ์ชื่นชม "อนุทิน" ไม่แก้กฎหมาย และไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.62 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ออกแถลงการณ์แสดงความชื่นชม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุขที่ยืนยัน ไม่แก้กฎหมาย และไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า โดยระบุว่า ขอต้อนรับและชื่นชมการตัดสินใจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้รับข่าวอันเป็นมงคลยิ่งต่อการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพของประชาชน

ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประกาศเห็นชอบในการคงกฎหมายห้ามนำเข้าและจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยต่อไป

ด้วยเห็นถึงอันตรายและพิษภัยของสารเสพย์ติดและทำลายสุขภาพที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าอย่างชัดเจน

นักการเมืองดีๆที่รับฟังเหตุผลมีวิสัยทัศน์ทำงานโดยยึดหลักการและความถูกต้องเช่นนี้ ย่อมต้องได้รับการต้อนรับและชื่นชมจากสังคมยาวนาน

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, เครือข่ายวิชาเซีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ, แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 17 สิงหาคม 2562

ข่าวอื่นๆ