คลิปข่าว บรรยากาศชายแดนไทย-พม่าเริ่มปกติ

วันที่ 13 พ.ย. 2553 เวลา 08:15 น.
สถานการณ์ตามชายแดนไทย พม่า เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ