ก.ต.ไฟเขียว "ชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์" นั่งอธิบดีศาลอาญา "สราวุธ" เป็นเลขาฯศาลอีกวาระ

วันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 14:42 น.
ก.ต.ไฟเขียว "ชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์" นั่งอธิบดีศาลอาญา "สราวุธ" เป็นเลขาฯศาลอีกวาระ
โยกย้ายผู้พิพากษา ก.ต.เห็นชอบ "ชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์"  ผู้พิพากษาศาลฎีกา นั่ง อธิบดีศาลอาญา - "บวรศักดิ์ ทวิพัฒน์" เลขาฯสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการฯ เป็น อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง "สราวุธ  เบญจกุล"นั่งเลขาฯ ศาลยุติธรรมต่ออีกวาระ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ส.ค. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลฎีกา สนามหลวง  นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้นัดประชุม ก.ต.ครั้งที่ 11/2562 ซึ่งมีวาระพิจารณา โยกย้าย แต่งตั้งและสับเปลี่ยนตำแหน่ง ข้าราชการตุลาการ ชั้น 4 รวม 130 คน

ซึ่งการประชุมพิจารณาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าว เสร็จสิ้น เมื่อเวลา 10.40 น. โดยที่ประชุม ก.ต.มีมติเห็นชอบ โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งระดับอธิบดีผู้พิพากษา อาทิ นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ จากผู้พิพากษาศาลฎีกา (พ.ฎีกา) ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา  , นายอาคม รุ่งแจ้ง พ.ฎีกา ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ , นายภพพิสิษฐ  สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง , นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ พ.ฎีกา ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี , นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (ผช.ฎีกา) ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ , นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ รองประธานศาล อุทธรณ์ภาค 6 ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 7 , นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ (ล้มละลาย) ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง  , นายสุรินทร์ชลพัฒนา ประธานแผนกสิ่งแวดล้อม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ไปเป็น เลขาธิการประธานศาลฎีกา , นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 , นายวิเชียร อภิรัตน์มนตรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 , นายยอน พลาบดีวัฒน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 6 ไปเป็น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 , นายศรศักดิ์ กุลจิตติบวรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไปเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 , นายพงษ์เดช วานิชกิตติกุล  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ (พ.อุทธรณ์) ไปเป็นเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

โดยการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตุลาการ 130 คนดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากนี้พิจารณาบัญชีโยกย้ายตำแหน่งแล้ว วันนี้ที่ประชุม ก.ต. ก็ยังมีมติเห็นชอบให้ นายสราวุธ เบญจกุล ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ต่อไปอีก 1 วาระ (2 ปี) ด้วย