ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดหลักสูตร "สกัด วิจัย แปรรูปกัญชา"

  • วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 15:08 น.

ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดหลักสูตร "สกัด วิจัย แปรรูปกัญชา"

ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนปริญญาตรีหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศ เริ่มสอนเต็มระบบต้นปี 63

กำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงมากในสังคมไทย สำหรับการนำสารสกัดจาก "กัญชา" มาใช้ในวงการแพทย์ไทย

ล่าสุดในวงการศึกษาอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สานรับเรื่องดังกล่าวโดยได้เปิดการเรียน "หลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์" ขึ้น ซึ่งถือเป็นหลักสูตรกัญชาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกของประเทศไทย

รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ระบุไว้ว่า การเปิดสอนสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ตั้งเป้าเปิดการเรียนการสอนได้ครบวงจรในเดือนมกราคม 2563

ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตร เปิดเผยว่า หลักสูตรสาขาวิชานี้จะเปิดสอนแก่นักษาศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระยะเวลาเรียน 4 ปี รวม 130 หน่วยกิต โดยการสอนจะเริ่มตั้งแต่เรื่องการทำความใจเรื่องพืชกัญชา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัยสกัดกัญชา ไปจนถึงการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์กัญชา ตั้งแต่ต้นจนจบ

สำหรับแนวหลักสูตรผู้สอนได้รวบรวมองค์ความรู้มาจากสหรัฐอเมิรกา ทั้งนี้การสอนในช่วงต้นจะเป็นการสอนผ่านทฤษฏี ส่วนขั้นตอนการนำกัญชามาใช้ในการสอนอยู่ระหว่างทำเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำกัญชามาใช้ทั้งด้านการศึกษาและวิจัย

ข่าวอื่นๆ