"อนุทิน" หนุนยกเลิก 3 สารพิษอันตราย ลั่นต้องรอให้มีคนตายก่อนหรือ?

วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 18:29 น.
"อนุทิน" หนุนยกเลิก 3 สารพิษอันตราย ลั่นต้องรอให้มีคนตายก่อนหรือ?
"อนุทิน" หนุนยกเลิก 3 สารพิษอันตราย "พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส" ภายในสิ้นปี ลั่นต้องรอให้มีคนตายก่อนหรืออย่างไร?

จากกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการยกเลิก 3 สารพิษอันตรายได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ภายในสิ้นปี ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในประเด็นดังกล่าวว่า ได้รับรายงานเกี่ยวกับอันตรายจาก 3 สารพิษข้างต้นจาก สปสช. และไม่สนับสนุนการใช้สารพิษดังกล่าวไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม

"ส่วนที่มีการอ้างว่า ยังยกเลิกสารข้างต้นไม่ได้ เพราะไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่เพียงพอว่าสารดังกล่าวมีอันตรายต่อสุขภาพ ขอถามกลับว่า ต้องรอให้มีคนตายก่อนหรืออย่างไร ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รักษาคนไข้ ที่ได้รับอันตรายจากสารพิษ และพยายามให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับประชาชน ให้สามารถรับมือกับภัยที่มาจาการพิษอย่างถูกวิธี"นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน ยังกล่าวถึงเรื่องการขึ้นเงินเดือน อสม. ว่า ไม่เคยมีแนวคิดเรื่องขึ้นเงินเดือนรวดเดียวให้กับ อสม.จำนวนนับล้านคน แต่การขึ้นค่าตอบแทน จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ อสม.สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถรักษาคนป่วยแบบปฐมภูมิได้ และมีศักยภาพในการลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล การขึ้นเงินเดือน ขึ้นตามความสามารถ และเชื่อว่าไม่ต้องเพิ่มงบ เพราะประสิทธิภาพของ อสม.ที่มากขึ้น จะทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพคนไทยน้อยลง และเราจะนำงินตรงนั้น มาตอบแทน อสม. ดังนั้น หาก อสม.ต้องการค่าตอบแทนเพิ่ม ก็ต้องทำงานให้ดี เป็นที่ประจักษ์