กทม.ชวนคนกรุงนำสุนัขไปฝังไมโครชิปฟรี

วันที่ 12 พ.ย. 2553 เวลา 17:16 น.
เชิญชวนคนกรุงเทพฯ นำสุนัขมารับบริการจดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิปฟรี ในงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 7”  พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวเชิญชวนคนกรุงเทพฯ นำสุนัขมารับบริการจดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิปฟรี ในงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 7” วันที่ 20-21 พ.ย.53 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กทม.ได้ดำเนินการจดทะเบียนสุนัขตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2548 และตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัข พ.ศ.2550 ซึ่งบังคับให้ผู้เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครต้องนำสุนัขไปฉีดไมโครชิป และขึ้นทะเบียนทำบัตรประจำตัวสุนัข เพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ และให้เจ้าของสุนัขมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปัจจุบันสุนัขมีเจ้าของมีจำนวนทั้งสิ้น 597,357 ตัว และสุนัขไม่มีเจ้าของอีกจำนวน 102,490 ตัว ซึ่งในงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 7” วันที่ 20-21 พ.ย.53 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น กทม.ได้จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิปให้แก่สุนัขมีเจ้าของฟรี  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการจดทะเบียนสุนัข 

ทั้งนี้ การจดทะเบียนสุนัข ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัข  กำหนดให้เจ้าของสุนัขนำสุนัขที่มีอายุไม่เกิน 120 วันและสุนัขที่นำมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องจดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิปที่ตัวสุนัข เพื่อทำบัตรประจำตัวสุนัข ซึ่งกทม.ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสัตว์ของสถาบันการศึกษา คลินิกสัตวแพทย์เอกชน จำนวน 100 แห่ง ในการให้บริการฉีดไมโครชิป โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ให้บริการฉีดไมโครชิปฟรี ณ กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักอนามัย เขตดินแดง และคลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพ 1 สี่พระยา เขตบางรัก คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพ 2 มีนบุรี เขตมีนบุรี  คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพ 3 วัดธาตุทอง เขตคลองเตย คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพ 4 บางเขน เขตบางเขน คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพ 5 วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพ 6 นุชเนตร เขตจอมทอง และคลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพ 7 บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย ซึ่งได้ขยายบริการฝังชิปสุนัขฟรีต่อเนื่องอีก 1 ปี

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวด้วยว่า กทม.และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ประชาชนและทุกภาคส่วน อาทิ มูลนิธิ และชมรมต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด  ซึ่งนอกจากการลงทะเบียนและฉีดไมโครชิปให้สุนัขแล้ว กทม.จะจัดสร้าง Dog Park หรือสวนสาธารณะสำหรับสุนัขมีเจ้าของ บริเวณใต้ทางด่วนรามอินทรา เพื่อให้สุนัขมีที่ที่เหมาะสมในการฝึกทักษะและสุขลักษณะที่ดีของสัตว์เลี้ยง อีกทั้งสร้างบ้านให้สุนัขจรจัดเช่นเดียวกับที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เขตประเวศ และจ.อุทัยธานี นอกจากนี้ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสัตว์เลี้ยงในชุมชนของตนเองโดยจัดสร้าง Dog Park ในชุมชนและมีอาสาสมัครดูแลซึ่งจะต้องได้รับการฝึกอบรมและดูงานสถานที่ต่างๆ รวมถึงมีสัตวแพทย์เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้การดูแลสัตว์เลี้ยงในชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย ตลอดจนโครงการสัตว์เลี้ยงในโรงเรียนซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องเพื่อนำไปดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านและชุมชนของตนเอง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์  เกิดความเมตตา มีเอื้อเฟื้อระหว่างกัน และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

สำหรับงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 7” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย.53 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นอกจากจะให้บริการลงทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิปแล้ว ยังมีกิจกรรมการประกวดสุนัขพันธ์ทางชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกวดสุนัขแฟนซี บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยง หาบ้านใหม่ให้น้องหมา ทดสอบหมานิสัยดี เปิดบ้านสัตวแพทย์ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในราคาพิเศษ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว