ปลูกกัญชาเสรีในไทยส่อเค้าล่ม!INCBตอกฝาโลงทำไม่ได้

  • วันที่ 07 ส.ค. 2562 เวลา 12:55 น.

ปลูกกัญชาเสรีในไทยส่อเค้าล่ม!INCBตอกฝาโลงทำไม่ได้

INCB ตอกฝาโลงปลูกกัญชาเสรี-นำเข้ายารักษาโรคไม่ได้ส่งผลกระทบระบบสาธารณสุขเผยต่างชาติที่เคยเดินสายโปรโมทกัญชาเสรีในไทยถูกรัฐบาลต้นสังกัดห้ามธนาคารทำธุรกรรม

นายวิโรจน์ สุ่มใหญ่ ประธานคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ (INCB)กล่าวถึงการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ว่ามาตรา 4 อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 1961รัฐภาคีอนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถปลูก ปรุง และผสม พืชยาเสพติดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษา สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และผลิตยา โดยเป็นพืชในกลุ่มต้นโคคาจะได้สารสกัดโคเคน ,ฝิ่นและนำยางฝิ่นมาใช้สกัดมอร์ฟืนเพื่อระงับอาการปวด และต้นกัญชาที่นำช่อดอกมาสกัดเป็นน้ำมันกัญชาซึ่งทั่วโลกได้นำมาใช้อยู่แล้ว

นอกจากนี้ไม่อนุญาตให้ปลูกเสรีหรือการปลูกบ้านละ 6 ต้นก็ไม่สามารถทำได้ เพราะการขออนุญาตปลูกกัญชารัฐบาลจะต้องมีการประมาณการตัวเลขผู้ป่วยให้ชัดเจนเพื่อส่งรายงานไปยังสหประชาชาติว่า ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ต้องการใช้จากกัญชาสกัดมีจำนวนเท่าใด และต้องใช้พื้นที่ปลูกกัญชามากน้อยเพียงใด การจะให้ปลูกครอบครัวละ 6 ต้น แสดงว่าทุกบ้านต้องมีผู้ป่วยใช้หรือไม่ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์และไม่สามารถอนุญาตได้

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า การปลูกกัญชาเสรีเพื่อการนันทนาการก็ทำไม่ได้เช่นกัน หากไทยยังฝ่าฝืนประเทศจะต้องถูกลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถนำเข้ายาที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ได้เลย ซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ป่วยโรงพยาบาลระบบสาธารณสุขและทำให้ประชาชนเดือนร้อน อย่างไรก็ตาม การใช้ส่วนผสมจากใบกัญชาในยาตำรับต่างๆนั้น ไม่มีข้อห้าม เนื่องจากมติคณะกรรมการจัดตำรับประเภทของยาตามองค์การอนามัยโลกได้ระบุชัดว่ามีใบกัญชาที่เรียกว่า”ยาเตรียม”เป็นส่วนผสมได้ แต่ไม่สามารถนำมาสกัดหรือแยกแยะสารกัญชาออกจากตัวยา เพราะมีปริมาณน้อยมากจนไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในทางสาธารณสุขได้

“ขณะนี้ INCB ได้แจ้งเตือนแคนาดากับอเมริกาแล้วว่า มีการละเมิดอนุสัญญา หากถูกลงโทษบทลงโทษรุนแรงกระทบผู้ป่วยจริงๆ เพราประเทศจะไม่สามารถนำเข้ายาได้ กัญชานำมาสกัดใช้เป็นยารักษาโรคมานานแล้ว แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไทยเพิ่งจะมาตื่นเต้น ต่างชาติที่เข้ามาเดินสายโปรโมทกัญชาเสรี ก็เพราะไม่สามารถทำในประเทศตนเองได้ รัฐบาลมีคำสั่งห้ามธนาคารทำธุรกรรมกับกลุ่มธุรกิจกัญชาเสรี คนพวกนี้จึงย้ายมาทำในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”นายวิโรจน์ กล่าว

เครดิตภาพ https://www.oncb.go.th

ข่าวอื่นๆ