ประกันสังคมช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิด

วันที่ 04 ส.ค. 2562 เวลา 16:39 น.
ประกันสังคมช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิด
"เลขาสปส."เผย ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดได้รับสิทธิกองทุนเงินทดแทน

4 ส.ค. 62 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากาวถึงกรณีเหตุการณ์ระเบิดป่วนกรุงเทพฯ หลายจุด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม สาเหตุเนื่องจากการทำงาน คือ

1. นางสาวศศินิภา เพชรทองหลาง เป็นลูกจ้างของสำนักงานเขตสวนหลวง ได้รับบาดเจ็บ แก้วหูฉีกเลือดออกในหู หูอื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิภาราม

2.นายชนะใจ เลาะหมุด เป็นลูกจ้างบริษัท คิงเพาเวอร์ มหานคร จำกัด เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลวิภาราม แพทย์ผ่าตัดเอาเศษวัตถุระเบิดที่ฝังบริเวณเท้าขวาออก

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ลูกจ้างทั้ง 2 ราย จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก กองทุนเงินทดแทน ดังนี้

-ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามกฎกระทรวงขึ้นอยู่กับความรุนแรง ของการประสบอันตรายตั้งแต่ 50,000 ถึง 1,000,000 บาท

-ค่าทดแทนการหยุดพักรักษาตัวกรณีไม่สามารถทำงานได้ ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง รายเดือนไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทันที หากลูกจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)