ร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่องเหตุร้ายป้องกันลอบบึ้มกรุง

วันที่ 03 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 น.
ร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่องเหตุร้ายป้องกันลอบบึ้มกรุง
ร่วมด้วยช่วยกันจัดประชุมหัวหน้าฐานปฎิบัติการ เป็นกรณีเร่งด่วน ขอความร่วมมือตรวจสอบวัตถุ และบุคคลต้องสงสัยป้องกันเหตุร้าย หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดหลายจุดในกทม.

นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดหลายจุด และมีการตรวจสอบพบวัตถุต้องสงสัยหลายจุดในพื้นที่กทม. ร่วมด้วยช่วยกันได้จัดประชุมหัวหน้าฐานปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยกัน เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบ สังเกตวัตถุ สิ่งของ และบุคคลต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุร้าย การปฏิบัติงานในหน้าที่อาสาสมัครที่ดี มอบเวชภัณฑ์ ปลอกแขน สติกเกอร์ร่วมด้วยช่วยกันเพื่ออาสาใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและการเตรียมทำประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มให้อาสาร่วมด้วยช่วยกันที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละมาโดยตลอด