มติก.ต.เลือก "ไสลเกษ วัฒนพันธุ์" เป็นประธานศาลฎีกาคนที่45

  • วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 10:33 น.

มติก.ต.เลือก "ไสลเกษ วัฒนพันธุ์" เป็นประธานศาลฎีกาคนที่45

มติเอกฉันท์ ประธานศาลฎีกาคนที่ 45 "ไสลเกษ วัฒนพันธุ์"  รองประธานศาลฎีกา" อาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นประมุขตุลาการ 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62  ที่ห้องประชุมศาลฎีกา สนามหลวง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) พิจารณาวาระแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ ซึ่งวันนี้มีการพิจารณาตำแหน่งสำคัญด้วย คือ ประธานศาลฎีกาคนที่ 45 เนื่องจาก นายชีพ ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน กำลังจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 30 ก.ย.นี้

โดยที่ประชุม ก.ต. มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา อาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 45 ตั้งแต่วันที่  1  ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

สำหรับประวัติของ "นายไสลเกษ" นั้น เกิดเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2497 สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิพากษา

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในศาลยุติธรรม อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้น นายไสลเกษ ได้เคยรับแต่งตั้งให้เป็นองค์คณะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ร่วมพิจารณาคดีทุจริตโครงการระบายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) , องค์คณะพิจารณาอุทธรณ์คดีสลายม็อบ พธม.ด้วย

ซึ่งนอกจากนี้การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 45 แล้ว ที่ประชุม ก.ต. ยังมีมติแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในศาลยุติธรรม อีกหลายตำแหน่ง อาทิ  นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์  นางเมทินี ชโลธร ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา  , นายประทีป ดุลพินิจธรรมา ประธานแผนกคดีภาษีอากรในฎีกา , นายนพพร โพธิรังสิยากร ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว้างประเทศในศาลฎีกา , นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา รวม 4 คน

นายประมวญ รักศิลธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา , น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา , นายอธิป จิตต์สำเริง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา , น.ส.วาสนา หงส์เจริญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา , นายพศวัจณ์ กนกนาก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา , นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา

ข่าวอื่นๆ