ทร.เตรียมพร้อมเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค

  • วันที่ 21 ก.ค. 2562 เวลา 14:40 น.

ทร.เตรียมพร้อมเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค

กองทัพเรือเตรียมพร้อม เชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.กองทัพเรือได้ทำการเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ต.ค. 2562 ซึ่งเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับ เรือพระที่นั่งจำนวน 3 ลำ มีกำหนดการเชิญลงน้ำและเคลื่อนย้ายเรือคือวันที่ 20 ก.ค. เชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ลงน้ำและเลื่อนมาเทียบบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี วันที่ 21 ก.ค. 2562 เชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี และลากจูงไปยังอู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำ และเลื่อนมาเทียบบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

ทั้งนี้ วันที่ 22 ก.ค. 2562 เชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี และลากจูงไปยังอู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือและเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ลงน้ำและเลื่อนมาเทียบบริเวณท่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี วันที่ 23 กก.ค. 2562 เชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และลากจูงไปยังอู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

ข่าวอื่นๆ