กสศ.แจงผลสอบคลิปเสียงผอ.บังคับนักเรียนเซ็นรับเงินเป็นเรื่องเข้าใจผิด

  • วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 19:18 น.

กสศ.แจงผลสอบคลิปเสียงผอ.บังคับนักเรียนเซ็นรับเงินเป็นเรื่องเข้าใจผิด

กสศ.แจงผลสอบคลิปเสียงผอ.โรงเรียน-ครูบังคับนักเรียนเซ็นรับเงินเป็นเรื่องเข้าใจผิดตรวจหลักฐานการเงินแล้วได้รับครบเล็งประสานธปท.เปิดบัญชีโอนตรง

นางสาวชูสะอาด กันธรส ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ กสศ. กล่าวว่า กรณีมีการเผยแพร่คแในสื่อออนไลน์ที่ระบุว่า เป็นของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งกำลังประชุมกับครูเรื่องเงินทุนเสมอภาคที่กสศ.จัดสรรให้กับนักเรียนและสถานศึกษาที่ทำให้เข้าใจว่าจะมีการให้นักเรียนเซ็นชื่อรับเงิน 800 บาท แต่ให้รับจริง 400 บาท

กสศ.ลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมาแล้วพบข้อเท็จจริงว่า เมื่อปีการศึกษา 2561 กสศ.จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคให้โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งมีนักเรียนยากจนพิเศษจำนวน 59 คนครบถ้วน ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง ยอดทั้งหมด 94,400 บาท ครั้งที่1วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จำนวน 68,400 บาท ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 22,800 บาท โดย 2 ยอดนี้เป็นเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค จำนวน 57 คน ต่อมาครั้งที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กสศ.โอนเงินเอีก จำนวน3,200 บาท สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพิ่มเติมอีก 2 คน

เงินอุดหนุนนักเรียนคนละ1,600 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 เงินอุดหนุนตรงไปที่นักเรียนสำหรับเป็นค่าครองชีพจำนวนคนละ 800 บาทส่วนที่ 2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนและค่าอาหาร ซึ่งกสศ.จัดสรรตรงให้กับโรงเรียนไปบริหารจัดการ อีก 800 บาท เป็นเงินที่ถูกพูดถึงในคลิปเสียงจากการประชุมครูช่วงต้นเดือนมีนาคม 2562 มีการหารือเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนในส่วนที่ 2 ที่ให้โรงเรียนบริหารจัดการ และเมื่อตรวจสอบหลักฐานการเงินพบว่า นักเรียนได้เซ็นรับเงินไปแล้ว คนละ 400 บาท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562ขณะที่อีก 400 บาท โรงเรียนรายงานไว้เช่นกันว่า ใช้ไปในกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพในเรื่องการสอนตัดผมและการทำขนมไทย

“เมื่อสอบถามไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาคก็ได้รับคำยืนยันว่าได้รับเงินอุดหนุนในส่วนที่ 1 จำนวน 800 บาทครบถ้วนจริงตามที่ปรากฎในหลักฐานการเงินในอนาคตกสศ.จะความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการเปิดบัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อสามารถโอนตรงให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล”นางสาวชูสะอาด กล่าว

นางสาวชูสะอาด กล่าวว่า กรณีดังกล่าวอาจเกิดจากการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์หรือแนวทางการใช้เงินจ่ายอุดหนุนของกสศ.จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด หากมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบ หรือข้อสงสัยใดสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค 02 079 5475 ต่อ 1 ในวันและเวลาราชการหรือที่ Facebook: www.facebook.com/cctthailand

 

ข่าวอื่นๆ