"หม่อมเต่า"ชี้ค่าแรง400บาท อาจปรับขึ้นเป็นขั้นไม่พร้อมกันทั้งหมด

  • วันที่ 17 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 น.

"หม่อมเต่า"ชี้ค่าแรง400บาท อาจปรับขึ้นเป็นขั้นไม่พร้อมกันทั้งหมด

รมว.แรงงานวางเป้าให้กระทรวงมีบทบาท สร้างคนให้มีทักษะ ระบุค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท อยากให้ได้ทุกคนแต่อาจขึ้นเป็นขั้นๆหรือในภาคอุตสาหกรรมที่พร้อมก่อน

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าปัญหาสำคัญของประเทศที่จะทำอย่างไร ให้แรงงาน เป็นแรงงานที่มีทักษะสูง ภายในระยะเวลา 20-30 ปี กระทรวงแรงงานต้องกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาเป็นระยะๆ และเดินไปให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่ Workforce Transformation และต้องหาคำไทย ที่มีความหมายตรง และเป็นคำง่ายๆ ให้เกิด ความเข้าใจ ตรงกัน ในสังคม เพื่อให้ทุกฝ่ายขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไปสู่ ประเทศที่มีเศรษฐกิจ รายได้ดี สามารถแข่งขัน ในตลาดการค้า จึงขอให้ไปช่วยกันคิด คำง่ายๆที่มีความหมายตรง Workforce Transformation

ทั้งนี้ในภาพรวม ในการทำงานของกระทรวงแรงงาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับในงานหลายด้าน ที่ปฏิบัติได้ดี แต่การทำงานที่มุ่งเน้นปัจจุบัน แต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต สถานประกอบการ นักลงทุน ที่เข้ามาลงทุนต้องการคนงานที่มีทักษะมีคุณภาพรองรับในการทำงาน

รมว. แรงงาน ตอบข้อถามในเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท กล่าวค่าจ้างขึ้นต่ำ เงิน 400 บาทเป็นเงินจำนวนที่ไม่มากซึ่ งตนอย่าให้แรงงานได้ทุกคนแต่ในเรื่องนี้มีผลกระทบต่อนายจ้าง และเศรษฐกิจมหภาค จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่าง อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ คณะกรรมการค่าจ้าง จะเป็นผู้พิจารณา

อย่างไรก็ตามตนคิดว่าเป้าหมายค่าจ้าง 400 บาท มีกลไกในการปฏิบัติ ที่จะต้องมีการหารือ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ไม่สามารถปรับขึ้นได้ 400 บาทได้พร้อมกันทั้งหมด แต่ อาจจะขึ้นเป็นขั้นลำดับ ในสัดส่วน หรือ ขึ้นในบางภาค ประเภทอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมก่อน จึงเป็นเรื่อง ที่จะต้องหารือ ร่วมกันทุกฝ่าย

ทั้งนี้การปรับค่าจ้างขั้นต่ำที่สูง อาจส่งผลให้เกิดอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน ซึ่งจะกระทบต่อผู้ประกอบการ นายจ้างจำนวนมากที่กู้เงิน มาใช้ ลงทุน ซึ่งหากนายจ้างมีปัญหา ย่อมมีผลกระทบต่อลูกจ้างในที่สุด หรือส่งผลให้นักลงทุนไม่มาลงทุน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน

หม่อมราชวงศ์จตุมงคล เดินทางมายังกระทรวงแรงงาน ในช่วงเวลา 07.40 น โดยกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงแรงงาน เวลา 9.09 น จากนั้น นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน แนะนำ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แสดงความยินดี โอกาสการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้หม่อมราชวงศ์จตุมงคล กล่าวกับข้าราชการว่ากระทรวงแรงงานมีภารกิจหลายด้านทั้งในเรื่องผู้สูงอายุ การประกันสังคม และ ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ที่มีความจำเป็นเนื่องจากสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีผลต่อโครงสร้างการผลิต จำเป็นต้องสร้างคนที่มี ทักษะ สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขัน

ข่าวอื่นๆ