ป.ป.ส.ส่งมอบกัญชาของกลางให้รพ.-คณะทันตแพทยฯเพื่อนำไปใช้ผลิตยา

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 15:00 น.
ป.ป.ส.ส่งมอบกัญชาของกลางให้รพ.-คณะทันตแพทยฯเพื่อนำไปใช้ผลิตยา
ป.ป.ส. ส่งมอบของกลางกัญชา ให้แก่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ผลิตยาเพื่อการรักษาโรคและวิจัย

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.62 นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) ส่งมอบของกลางกัญชาชนิดแห้งให้แก่ ภก.ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และ รศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปผลิตยาเพื่อการรักษาโรคและศึกษาวิจัยทางการแพทย์

โดยสำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย ซึ่งการดำเนินการจะขอใช้ประโยชน์จากของกลางกัญชานั้น สามารถทำได้ตามเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานยื่นขอรับ ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจใช้ในแต่ละวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ประโยชน์ เพียงแต่ขอให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนดไว้ ขณะนี้มีหน่วยงานที่ได้ขอรับการสนับสนุนกัญชาแล้ว จำนวน 10 หน่วยงาน และมี 3 หน่วยงาน ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่

1. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 7 กิโลกรัม ซึ่งเป็นกัญชาที่สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน ชนิดโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และไม่พบการปนเปื้อน ดังนั้น จึงเป็นกัญชาที่มีวัตถุประสงค์เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลฯ จึงนำกัญชาดังกล่าวไปเพื่อใช้ในการผลิตเป็น 16 ตำรับยา ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาทัพยาธิคุณ ยาแก้สันฑฆาต ยาไฟอาวุธ รวม 5 ตำรับยา สำหรับผู้ป่วย 1,600 ราย ให้ทันต่อความต้องการของสถานบริการของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวในการรักษาโรค

2. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 662 กิโลกรัม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาได้มารับกัญชาไปแล้ว จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่อนำไปทดลองสกัดและตรวจวิเคราะห์ก่อนว่าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่จะนำไปใช้ได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถดำเนินการสกัดได้ด้วยวิธี Supercritical Fluid Extraction จึงขอรับส่วนที่เหลือ จำนวน 632 กิโลกรัมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกัญชาดังกล่าวไปทำยาพัฒนาจากสมุนไพร (น้ำมันกัญชา) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยการคำนวณปริมาณกัญชา จำนวน 662 กิโลกรัม จะได้น้ำมันกัญชาที่มีค่า THC ร้อยละ 5 บรรจุขวดละ 5 กรัม จำนวนถึง 127,104 ขวด ซึ่งสามารถจะรักษาผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อดำเนินการในโครงการวิจัย นำมาพัฒนายาต้นแบบใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคทันตกรรม และโรคพาร์กินสัน ซึ่งในช่วงแรกของการศึกษาวิจัย จะเริ่มจากการพัฒนาวิธีการสกัด และวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเฉพาะ เพื่อค้นหากระบวนการที่เหมาะสมในการสกัดและควบคุมคุณภาพ