ส่งต่อความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัย

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 19:02 น.
โครงการรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมปล่อยขบวนรถบรรทุก ส่งสิ่งของช่วยเหลือสู่มือผูประสบภัยใน 6 จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ดร.พงศธร สิริโยธิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันบรรจุสิ่งของที่ได้รับบริจาค จากลูกค้าประชาชน และปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของจำนวน 4 คัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ใน 5 จังหวัดภาคใต้รอบที่ 2 ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง  ที่สำนักงานใหญ่  ในโครงการ “รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” โดยธนาคารกรุงไทย หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บางกอกโพสต์ กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ Click VR1 กลุ่มโรงแรมเซ็นทารา สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และสำนักข่าวทีนิวส์

ด้านรายนามผู้บริจาคประจำวันที่ 10 พ.ย. มีดังนี้

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด 50,000บาท

บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด 5,000บาท

นายภัค เพ่งศรี 50,000บาท

น.ส.บุษบา กิตติวัฒนกุล 500 บาท

นายเฉลิมเดช  แปงเครื่อง 500 บาท

นางอรุชา ตนะวิไล 1,000 บาท

น.ส.ดรุณี วีรวัฒน์ 1,000 บาท

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด 20,000 บาท

ยอดเงินบริจาครวม ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 5,388,220.47 บาท

ดร.พงศธร สิริโยธิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย รับมอบเช็คมูลค่า 20,000 บาท จาก คุณศาตมน กุลโกวิท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย