ศาลยุติธรรมจับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มช่องทางจ่ายค่าปรับผ่านเซเว่นฯ

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 09:52 น.
ศาลยุติธรรมจับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มช่องทางจ่ายค่าปรับผ่านเซเว่นฯ
ศาลยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มช่องทางจ่ายค่าปรับผ่านเซเว่น เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการชำระเงินค่าปรับผู้ประกัน กับ นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระเงินค่าปรับนายประกันให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาติดต่อราชการศาล

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากหากศาลอนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวแล้วผู้ประกันซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามเวลาที่กำหนดนัด ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดโดยไม่มีเหตุผลสมควร จะถือว่าผู้ประกันนั้นผิดสัญญาประกัน และจะสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกัน

โดยการชำระค่าประกันนี้ ผู้ประกันสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าปรับต่อศาลได้ ซึ่งในการนำเงินมาผ่อนชำระค่าปรับต่อศาล ผู้ประกันจะต้องเดินทางมาศาล ทำให้ผู้ประกันไม่ได้รับความสะดวก เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น "สำนักงานศาลยุติธรรม" จึงให้ผู้ประกันสามารถโอนเงินชำระเงินค่าปรับผู้ประกันผ่านทางธนาคารในระบบ KTB Corporate Online ได้

และเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น สำนักงานศาลยุติธรรม ยังได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกัน โดยพัฒนาระบบการชำระเงินค่าปรับผู้ประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา เพื่อให้ผู้ประกันได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

และต่อไปในอนาคต สำนักงานศาลยุติธรรม จะขยายระบบการชำระเงินดังกล่าวมาใช้กับการชำระค่าธรรมเนียมศาล และเงินกลางต่อไปด้วย

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า สำนักงานศาลยุติธรรม มุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านศาลยุติธรรมสู่ยุคดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น D – Court (ศาลดิจิทัล) ในปี 2020 ด้วยการพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการให้บริการ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเสมอภาค

ด้าน นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ได้กล่าวขอขอบคุณสำนักงานศาลยุติธรรมที่แต่งตั้งให้บริษัทฯ ร่วมมือเพื่อให้ศาลมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น D-Court โดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสมีช่องทางชำระเงินกว่า 12,000 แห่ง ปัจจุบันยังสามารถชำระผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่นได้ 24 ชั่วโมง เรายินดีใช้องค์ความรู้เพื่อประโยชน์งานภาครัฐ เพราะกระบวนการยุติธรรมเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ดูแลชีวิตและสังคมไทย จะเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ติดต่อกระบวนการยุติธรรม ตอบโจทย์ให้ระบบงานลุล่วงไปได้ด้วยดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการลงนามร่วมกันแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ทำการสาธิตการใช้ระบบการชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส บูธ 7-Eleven จำลอง โดยแสดงการนำใบชำระเงิน มาให้พนักงานสแกนบาร์โค้ดเพื่อชำระเงิน ซึ่งจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท โดยสามารถจ่ายค่าปรับได้สูงสุดในวงเงินไม่เกิน 90,000 บาท

บทความแนะนำ